Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Social Sciences

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

 

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Andersen, Synøve Nygaard Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Drexel University Undervisning og forskning knyttet til pågående kurs og prosjekter i komparativ kriminologi 2020-03-01 10%
Andersson, Stein Psykologisk institutt Stein Andersson Nevropsykologiske spesialisterklæringer 2012-08-01 10%
Askim, Jostein Institutt for statsvitenskap Stortinget Medlem av Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2019-05-15 2%
Askim, Jostein Institutt for statsvitenskap Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Professor II 2020-08-01 20%
Bhuller, Manudeep Økonomisk institutt Statistisk sentralbyrå Bistilling/tilknytning i forbindelse med forskningsarbeid på samarbeidsprosjekter. 2017-01-01 20%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Politihøgskolen Bistilling som professor II ved min tidligere arbeidsgiver, Politihøgskolens forskningsavdeling. 2016-02-01 20%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Tore Bjørgo Kunnskap Enkeltmannsforetak. 2015-01-01 1%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Psykolog Cato Alexander Bjørkli Workmind Enkeltmannsforetak til bruk i formidling, prosjekter, og oppdrag. 1999-05-31 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Workmind Holding AS Investere i selskaper og bidra til utvikling av driften. Typiske sektorer kan være helse, teknologi, og kultur. 2016-09-22 3%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Ably Medical Bidrag til planlegging og gjennomføring av forskning knyttet til kliniske studier av medisinsk teknologi. 2018-05-01 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Odel Amplifying Culture AS Styrelmedlem/daglig leder i Odel Amplifying Culture AS. 2017-04-24 1%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk Universitetet i Oslo Professor II ved Psykologisk Institutt 2017-01-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 20%
Brennen, Timothy John Psykologisk institutt Justis- og beredskapsdepartementet Varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2019-03-01 20%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fritt ord Styreleder: dette er et verv som utføres på fritiden 2007-01-02 2%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Rockwool fondet medlem av Programkomite 2011-08-02 2%
Bø , Ragnhild Psykologisk institutt Nevropsykolog Nils Inge Landrø Testassistent 2019-05-01 5%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Selvstendig næringsdrivende Klinisk psykologtjeneste: Samtaleterapi, kveldskonsultasjoner utenfor ordinær arbeidstid. 2012-01-01 3%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Bjørknes Høyskole Bistilling som førsteamanuensis II. 2018-01-01 20%
Czajkowski, Nikolai Olavi Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Forsker ved avdeling for Psykiske Lidelser, Område for Psykisk og Fysisk Helse, Folkehelseinstituttet. 2012-01-02 20%
Dahlum, Sirianne Institutt for statsvitenskap Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO Forskerstilling tilknyttet prosjektet "Mobilizing for and against democracy". 2020-09-01 20%
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Extrastiftelsen Vurdere søknader om PhD-, postdoktor- og seniorforskerstipend for Extrastiftelsen. Fra og med 2016 har jeg værtnestleder for stiftelsens forskningsutvalg. 2010-04-01 1%
Fjell, Anders Martin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Utvikling av samarbeidsprosjekter mellom PSI og Avdeling for nevroradiologi og nukleærmedisin, inkludert lede søknadertilHelse-Sør øst. Sikre felles forskningsressurser knyttet til MR scanning mellom PSI og OUS, og samarbeide om implementeringogutvikling av nye metoder for MR-basert forskning på hjernens struktur og funksjon. 2017-05-01 15%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning Professor II stilling. Arbeidsoppgavene innebærer å være en av to redaktører av tidsskriftet Nordic Journal of ReligionandSociety (nivå 2), og delta på seminarer og bidra til å kommentere og videreutvikle søknader. 2013-09-01 20%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Styremedlem 2015-10-06 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Redaktør av ASrs bokserie Religion and Social Order, utgitt på Brill 2016-08-01 1%
Gelashvili, Tamta Institutt for statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt Research assistant for the Research Group on Russia, Asia and International Trade 2020-08-01 20%
Gentile, Michael Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Taylor and Francis / Eurasian Geography and Economics Michael Gentile är associerad redaktör för tidskriften Eurasian Geography and Economics (Taylor and Francis). Redaktörskapet handlar om att läsa och bedöma manuskript, skicka dessa ut till fackgranskare, samt rekommendera publiceringsbeslut till huvudredaktören. 2018-01-01 10%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Borgarting lagmannsrett Meddommar/lagrettemedlem 2008-01-01 1%
Grønnerød, Cato Psykologisk institutt Grønnerød Psykomatikk Enketpersonsforetak for ulike private oppdrag 2018-07-01 5%
Gulbrandsen, Magnus Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Anvendt forskning og konsulentvirksomhet og rådgivning for forsknings- og innovasjonspolitiske aktører. 2010-02-01 20%
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt Pivot Regulatory Mitglied des Beirats 2019-12-06 1%
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt IPE GmbH Council member Chief Scientific Advisor 2020-01-01 5%
Hagelund, Anniken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Norges Forskningsråd Medlem av porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 2019-05-01 1%
Halvorsen, Margrethe Seeger Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist, ansvar for et behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelse 2008-08-16 20%
Hermansen, Are Skeie Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutet för socialforskning (SOFI), Stockholms universitet Forskerstilling tilknyttet NordForsk-prosjekt ved SOFI, Stockholms universitet, prosjektleder Carina Mood. 2020-03-01 20%
Hoff, Thomas Psykologisk institutt EBHR AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2015-02-14 20%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Arbeids- og sosialdepartementet Medlem av tariffnemnda 2009-05-01 2%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Finansdepartementet Leder av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål 2011-05-01 2%
Holter, Marianne Therese S. Psykologisk institutt Marianne T. S. Holter Enkeltpersonsforetak for gjennomføring av enkeltstående og avgrensede forskningsrelaterte oppdrag, slik som foredrag,veiledningeller kurs. 2017-12-19 1%
Jensen, Tine Psykologisk institutt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress forskning 2015-08-01 20%
Johnson, Sverre Urnes Psykologisk institutt Modum Bad Seniorforsker 20% stilling ved Modum Bad 2019-09-23 20%
Johnson, Sverre Urnes Psykologisk institutt Norsk Forening for Kognitiv terapi og Metacognitive Therapy Institute (MCT-I) Undervisningsoppdrag for Norsk forening for Kognitiv Terapi og Metacognitive Therapy Institute (MCT-I). 2019-09-23 2%
Ketchley, Neil Institutt for statsvitenskap Norwegian Institute of International Affairs Senior Research Fellow 2020-01-20 20%
Kjekshus, Lars Erik Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo universitetssykehus Arbeidet omfatter: - Bistand til ledelse og organisasjonsutviklingsarbeid - Oppfølging av prosjekt om sykefraværvedOUS - Bistand i gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ForBedring - Bistand i strategiarbeidet til OUS 2016-08-16 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norsk institutt for by- og regionforskning Jeg har inngått timeavtale med NIBR, som avløser tidligere stilling som forsker I i bistilling. Omfanget av arbeidetvilikkeoverstige 20%. 2017-08-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norges forskningsråd Varamedlem av programstyret for FORKOMMUNE 2017-01-25 3%
Klemsdal, Lars Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi IMS, Universitetet i Stavanger Undervisning og veiledning.. 2019-02-01 20%
Knutsen, Carl Henrik Institutt for statsvitenskap PRIO Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet "Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratization". PI: Kristian Gleditsch. 2018-07-01 10%
Knutsen, Carl Henrik Institutt for statsvitenskap PRIO Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet "Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratization", PI: Kristian Gleditsch samt ved FRIHUMSAM-prosjektet "Mobilizing forandagainst Democratization", PI: Hanne Fjelde. 2018-07-01 20%
Kumlin, Staffan Institutt for statsvitenskap Institutt for samfunnsforskning Staffan Kumlin participates in two research projects funded by the Norwegian Research Council. These are directed byHenningFinseraas and Anne Skevik Grødem respectively. The projects concern the core themes addressed by the research groupon"Welfare Policy and Politics" at Institutt for samfunnsforskning, directed by Anne Skevik Grødem. 2018-01-01 20%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Det overordnede målet med bistillingen er å konsolidere og styrke det pågående faglige samarbeidet mellom Psykologisk Institutt, UiO og Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus. 2019-09-01 20%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet Siri Leknes er tilknyttet Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet som Visiting Professor, på basisavfaglig samarbeid med flere av forskerne ved senteret. 2019-09-01 5%
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning, undervisning 2010-01-01 10%
Madsen, Ole Jacob Psykologisk institutt Ole Jacob Madsen Selvstendig næringsdrivende 2019-02-14 5%
Martinussen, Liva Jenny Psykologisk institutt Oslo universitetssykehus Tilkalling på enkelte oppgaver i forskningsprosjekt i tidligere forskningsgruppe. 2020-01-01 2%
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND Ledamot i beredningsgruppen i Sveriges Riksbanks forskningsfond 2019-01-01 1%
Melinder, Annika Maria D Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Tilsatt som forskningsrådgiver i BUPA, OUS. 2019-08-01 20%
Merker, Tyra Økonomisk institutt Konkurranseklagenemda Medlem i Konkurranseklagenemnda 2020-02-15 5%
Midtbøen, Arnfinn Haagensen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for samfunnsforskning Arnfinn H. Midtbøen er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning i en bistilling ut 2021. 2020-05-04 20%
Moen-Larsen, Natalia Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NUPI Redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum 2015-08-01 20%
Moxnes, Andreas Økonomisk institutt Frisch senteret Research. 2018-01-01 10%
Nakkerud, Erik Psykologisk institutt Nesodden kommune Støttekontakt. 2012-05-01 11%
Nightingale, Andrea Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Swedish University of Agricultural Sciences Governing Climate Resilient Futures, project leader 2020-02-15 20%
Nilssen, Tore Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Programsensor ved Institutt for økonomi, UiB 2020-10-01 2%
Nilssen, Tore Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Programsensor ved Institutt for økonomi, UiB 2020-10-01 2%
Nygård, Stine Psykologisk institutt Psykologiforbundet Styremedlem 2020-05-11 1%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Egil Nygaard Konsult Egen psykologpraksis i eget firma. 1997-08-01 2%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Barn Av Rusmisbrukere Styremedlem i interesserorganisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 2017-08-01 1%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt H. Aschehoug & Co AS Styremedlem i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konsernselskap som ved siden av Aschehoug ogsåeier(helt eller delvis) Universitetsforlaget, Oktober forlag, Spektrum forlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, Norskbokklubb, We WantTo Know m.m. Jeg har også en eierandel i selskapet på 2,2%. 2011-08-01 3%
Nymoen, Ragnar Økonomisk institutt Normetrics as Forsknings- og utredning om den makroøkonomiske utvikling. 2017-08-01 10%
Oppegaard, Sigurd M. N. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fafo Forsker, Fafo (10%) 2020-01-02 10%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NOVA/HIOA Forskningssamarbeid med NOVA/HIOA. 2016-01-01 20%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Morgenbladet Anmelder sakprosa i Morgenbladet 2018-02-01 1%
Rasch, Bjørn Erik Institutt for statsvitenskap UiO Leder av det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo 2018-08-15 1%
Rasmussen, Magnus Bergli Institutt for statsvitenskap Bjørknes Høyskole AS Førsteamanuensis II på Bjørkneshøyskole med vekt på forskning 2020-05-20 20%
Reber, Rolf Psykologisk institutt University of Basel This is an advanced bachelor course on social cognition at the University of Basel. The exam is multiplechoice;,itsmarkingautomated. The course has a workshop character and is given twice in the fall semester, each time from Thursday to Saturday(sixdays in total). As I have given this course before, the contents and structure of the course are already inplace. Beyondteaching,I have extended research meetings with colleagues from the University of Basel. A concrete result from anearlier course is anarticle in the journal "Educational Psychologist" together this Prof. Rainer Greifeneder. 2019-08-01 5%
Reber, Rolf Psykologisk institutt NOKUT Examination of refugees who claim to have a bachelor of psychology but cannot present valid documentation. I get thewrittendocumentation to review, write exam questions the candidates have to respond and finally ask them questions in an oral exam.Thereare around three candidates per year on average. This is a useful encounter with psychology studies in Middle East andAfricancountries. 2019-01-01 2%
Reber, Rolf Psykologisk institutt Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics I have been elected Chair of the Scientific Advisory Board of the Max-Planck Institute of Empirical AestheticsatFrankfurt.Themain responsibility is to evaluate the institute every two years, such that level of activity is uneven; oneyear,thereisanevaluationthat takes up about two weeks while there is no activity the other year. This position is unpaid;Ionlygetrefunds for travel and accommodation when we meet in Frankfurt. This position is valuable in several respects. First,aschairofthe board, I have the unique opportunity to acquire leadership experience. Second, I learn about the workingsofaworld-leadingresearch institution. Third, allboard members are eminent scholars within their fields(empiricalaesthetics,literarytheory,linguistics, and musicology) and this is a unique chance to meet and work with them. The nextmajorevaluation willbe inearly 2020. 2019-01-01 2%
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Bi-stilling ved Avdeling for smertebehandling, Ullevål sykehus, som psykologspesialist. Arbeidet involvererkliniskpasientbehandling. 2019-01-01 20%
Rydningen, Nora Nord Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist ved Enhet for rus og psykiatr 2012-03-05 50%
Rø, Frida Gullestad Psykologisk institutt Psykolog Frida Gullestad Rø, enkeltmannsforetak Enkeltmannsforetak der jeg gjør ulike psykologfaglige oppdrag, hovedsakelig sakkyndighetsarbeid i barneverns-ogbarnefordelingssaker. 2014-11-01 2%
Røe, Per Gunnar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi CICERO Senter for klimaforskning Medlem i CICEROs styre. 2017-01-01 3%
Røysamb, Espen Psykologisk institutt Nasjonalt folkehelseinstitutt Bistilling seniorforsker 2003-08-01 20%
Råbu, Marit Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist, klinisk psykologi. Utredning og behandling av klienter med henvisning fra fastlege. 2009-10-01 20%
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det norske nobelinstitutt Fagkonsulent for Nobelkomiteen. 2011-03-01 3%
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Eksternt medlem av fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB. 2017-07-01 3%
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Stortingets presidentskap Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norsk-finner (Sannhets-ogforsoningskommisjonen) 2018-06-14 5%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Forskning og nevropsykologisk undersøkelse av pasienter; begge relatert til mitt arbeid ved Psykologisk Institutt. INorgeerNevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet min viktigste samarbeidspartner ift. forskning. 2016-08-01 20%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Sandvika Nevrosenter Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med ulike nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander. Klinisk arbeid medulikediagnosegrupper er en forutsetning for at jeg i min stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi kan undervisestudenterved profesjonsstudiet i psykologi. Det er også en forutsetning for vedlikehold av klinisk spesialitet. Pasientundersøkelser foregårpå kveldstid (ca. 2 kvelder i måneden) i lokalene til Sandvika Nevrosenter. 2003-01-01 10%
Stokke, Olav Schram Institutt for statsvitenskap Fridtjof Nansens Institutt Forskning og publisering 2013-01-01 20%
Stokke, Kristian Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Den norske Burmakomité Styreleder 2016-07-01 5%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret i Norges Bank. Ansvar for pengepolitikk og Oljefondet 2014-01-01 10%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Tsinghuauniversitetet University SEM Min oppgave for Tsinghuauniversitetet er å delta på to konferanser i året. 2015-01-01 1%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Handelshøyskole Professor II 2018-12-01 10%
Strand, Håvard Institutt for statsvitenskap Institutt for fredsforskning Jeg har en 20%-stilling på PRIO. 2013-06-01 20%
Strømme, Hanne Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-04-04 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norsk Psykoanalytisk Forening Jeg er styreforman i Norsk Psykoanalytisk Forening. 2017-03-21 3%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Szulecki, Kacper Institutt for statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt Part-time Research Professor (Forsker I) at the Center for Energy Research, NUPI, conducting research in the projects KODAK and 'Climate clubs' 2020-09-01 20%
Sæther, Bjørnar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Østlandsforskning Bistilling ved Østlandsforskning 2020-01-01 19%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Bistilling som forsker 1 (8%) 2015-01-01 8%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Oslotech Board member, appointed by the UiO 2017-08-01 2%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Thune rådgivning og analyse Enkeltbannsforetak, tar enkelte oppdrag innen analyse, foredragsvirksomhet etc 2019-01-02 1%
Torgalsbøen, Anne-Kari Psykologisk institutt Anne-Kari Torgalsbøen 1.Psykologisk utredning og behandling 2.Sakkyndig for rettsvesenogbarneverntjeneste 3.Undervisning 4.Konsultasjon 2001-04-27 10%
Traeger, Christian Økonomisk institutt ifo Institute for Economic Research Research advisor to the ifo Center for Energy, Climate and Resources 2017-10-01 15%
Træen, Bente Psykologisk institutt Dagbladet Spaltist i Dagbladet Magasinet og Dagbladet Pluss 2016-07-15 6%
Træen, Bente Psykologisk institutt Stiftelsen Helseutvalget Styremedlem i Helseutvalget 2016-01-01 1%
Træen, Bente Psykologisk institutt Rosa kompetanse Styremedlem i Rosa kompetanse helse og sosial (underutvalg av FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) 2016-01-01 1%
Ullern, Inger-Johanne Senter for teknologi, innovasjon og kultur Maieutikk AS Styreleder 2008-01-01 1%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Fast spalte i Dagens Næringsliv 2007-06-01 3%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret 2014-01-01 10%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Umoe Resutaurant Group AS styremedlem 2017-01-01 2%
Ulset, Vidar Psykologisk institutt AKTIV PSYKOLOG AS Privat psykologtjeneste 2017-01-01 10%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Økonomisk institutt Frisch Centre Research 2017-01-01 10%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Økonomisk institutt Centre on Regulation in Europe Research 2017-06-13 5%
von Soest, Tilmann Psykologisk institutt Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet Forsker I i 10% stilling ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet 2012-01-01 10%
Walhovd, Kristine Beate Psykologisk institutt Oslo Univeristetssykehus Midlertidig stilling som professorkompetent forsker ved Oslo universitetssykehus HF. Stillingen er del av PSIssamarbeidmedRikshospitalet, og består i forskning knyttet til MR-scanning. 2017-05-01 15%
Walhovd, Kristine Beate Psykologisk institutt Det Norske Videnskaps-Akademi Leder for Kavli-priskomiteen i nevrovitenskap 2019-09-30 2%
Wig, Tore Institutt for statsvitenskap PRIO Deltagelse i TOPPFORSK forskningsprosjektet "Securing the Victory: Understanding Dynamics of Short-runandLong-termSuccess in Popular Uprisings and Democratization", ledet av Kristian Gleditsch. 2018-07-01 20%
Ystrøm, Eivind Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Seniorforsker 2018-01-02 20%
Østby, Ylva Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Nevropsykolog/konsulent, Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Spesialsykehuset for epilepsi 2016-09-01 5%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Haugen, Linda Josefine Aas Psykologisk institutt jossie as 2020-03-01
Hjorteset, Mari Andrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Mari Hjorteset Holding AS 2020-04-01
Hoff, Thomas Psykologisk institutt Human Factors Research Ltd. Firmaet er heleid av meg, og benyttes til gjennomføring av arbeid knyttet til punkt 2 i reglement om sidegjøremål, dvs. sidemålsom ikke skal meldes. 2004-06-15
Hoff, Thomas Psykologisk institutt FSV21 2018-08-23
Hoff, Thomas Psykologisk institutt Hoffs holding 2018-08-23
Hoff, Thomas Psykologisk institutt EBHR 2018-08-23
Landrø, Nils Inge Psykologisk institutt Nils Inge Landrø Noe privat praksis (klinisk nevropsykologi) og sakkyndighetsarbeide 2002-06-05
Matlary, Janne Haaland Institutt for statsvitenskap "Animo" 2018-08-01
Nakkerud, Erik Psykologisk institutt Psykolog Erik Nakkerud Klinisk psykologtjeneste. Jeg har ingen klienter for øyeblikket, og har ikke hatt det siden juni 2017. En eventuell gjenoppstartav virksomheten vil selvfølgelig avklares med UiO. 2016-07-06
Nygaard, Egil Psykologisk institutt H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS Eierandel på 2,2% i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konsernselskap innen forleggeri og distribusjon avbøker. Konsernet består ved siden av forlaget Aschehoug også (helt eller delvis) av Universitetsforlaget, Oktober forlag, Spektrumforlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, Norsk bokklubb, We Want To Know m.m. 1981-11-22
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Stressprofessorene AS 2018-02-01
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Psykolog Silje Reme 2020-04-22
Solbakken, Ole André Psykologisk institutt Affecta Psykologtjenester O.A. Solbakken Enkeltpersonforetak som yter Psykologtjenester i form av psykologisk behandling, veiledning og foredragsvirksomhet. 2009-09-24
Solbakken, Ole André Psykologisk institutt Norsk institutt for ISTDP Foretak som gir opplæring og veiledning i intensiv dynamisk korttidsterapi til leger/psykologer. Eierandel 20%. 2014-06-13
Strømme, Hanne Psykologisk institutt Psykolog Hanne Strømme Firmaet er opprettet for å drifte min deltidsstilling som avtalespesialist i Helse Sør-Øst. Her fører jeg også lønn foreventuelle andre eksterne oppdrag, som foredrag og vurdering av doktorgradsavhandlinger. 2004-05-13
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Erik Stänicke Psykologtjenester. 2004-12-13
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norlyd AS Import av hifi. Foreligger ikke økonomisk utbytte. Frivillig arbeide som foregår på fritid. 2014-04-20
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norlyd AS Import av hifi. Foreligger ikke økonomisk utbytte. Frivillig arbeide som foregår på fritid. 2014-04-20
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Erik Stänicke Psykologtjenester. 2004-12-13
Ullern, Inger-Johanne Senter for teknologi, innovasjon og kultur Maieutikk AS Rådgivning, IT-tjenester 2002-11-01
Ulset, Vidar Psykologisk institutt AKTIV PSYKOLOGI AS 2017-01-01
Ulset, Vidar Psykologisk institutt IVF FIT AS 2018-05-15