English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andersen, Synøve Nygaard Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Drexel University Undervisning og forskning knyttet til pågående kurs og prosjekter i komparativ k riminologi 2020-03-01 0
Andersson, Stein Kognitiv- og nevropsykologi Stein Andersson Nevropsykologiske spesialisterklæringer 2012-08-01 0
Askim, Jostein Institutt for Statsvitenskap Universitetet i Bergen, Institutt for administrasj Professor II 2020-08-01 0
Askim, Jostein Institutt for Statsvitenskap Finansdepartementet Medlem av utvalg som skal utrede revisjon av finanstilsynsloven (NOU-utvalg) 2021-09-29 2
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Tore Bjørgo Kunnskap Enkeltmannsforetak. 2015-01-01 0
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Politihøgskolen Bistilling som professor II ved min tidligere arbeidsgiver, Politihøgskolens for skningsavdeling. 2016-02-01 0
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Psykolog Cato Alexander Bjørkli Workmind Enkeltmannsforetak til bruk i formidling, prosjekter, og oppdrag. 1999-05-31 0
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Workmind Holding AS Investere i selskaper og bidra til utvikling av driften. Typiske sektorer kan v ære helse, teknologi, og kultur. 2016-09-22 0
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Ably Medical Bidrag til planlegging og gjennomføring av forskning knyttet til kliniske studie r av medisinsk teknologi. 2018-05-01 0
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 0
Boasson, Elin Lerum Institutt for Statsvitenskap Forskning på klima og jordbrukspolitikk Forskning på klima og jordbrukspolitikk i Norge og EU. 2022-03-01 0
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Rockwool fondet medlem av Programkomite 2011-08-02 0
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fritt ord Styreleder: dette er et verv som utføres på fritiden 2007-01-02 0
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fafo deltakelse i seminarer, veiledning av phd-arbeider, og rådgivning/deltakelse i oppdragsprosjekter. 2021-06-01 0
Bruusgaard, Kristin Ven Institutt for Statsvitenskap Kommisjonsarbeid Regjeringen har satt ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget 2022-01-17 7
Bø , Ragnhild Kognitiv- og nevropsykologi Nevropsykolog Nils Inge Landrø Testassistent 2019-05-01 0
Bølstad, Jørgen Institutt for Statsvitenskap IPSOS Rådgivning innen metodikk for politiske spørreundersøkelser. 2022-01-15 0
Carlquist, Erik Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Selvstendig næringsdrivende Klinisk psykologtjeneste: Samtaleterapi, kveldskonsultasjoner utenfor ordinær ar beidstid. 2012-01-01 0
Carlquist, Erik Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Bjørknes Høyskole Bistilling som førsteamanuensis II. 2018-01-01 0
Czajkowski, Nikolai Olavi Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Folkehelseinstituttet Forsker ved avdeling for Psykiske Lidelser, Område for Psykisk og Fysisk Helse, Folkehelseinstituttet. 2012-01-02 0
Dahlum, Sirianne Institutt for Statsvitenskap Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO "Forskerstilling tilknyttet prosjektet ""Mobilizing for and against democracy"". 2020-09-01 0
Edvoll, Maud Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Tuning in to Kids Europe AS Koordinator/administrator hos Tuning in to Kids Europe AS innebærer organisering av opplæringer og kurs, samt formidling om organisasjonen der det spørres etter det. Hovedoppgave vil være å besvare eposter og håndtere påmeldinger til ulike kurs. 2021-01-04 0
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Medlem av forskningsetisk utvalg ved OsloMet Utvalget skal behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis. 2021-07-31 0
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi styremedlem Jeløy VA utvikling Styremedlem for Jeløy VAutvikling. Frivillig arbeid utenom arbeidstid - svært få timer i året. 2021-09-29 0
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi varamedlem i ISFs styre Varamedlem i styret til Institutt for samfunnsforskning. Innebærer få timers innsats per år, men er viktig faglig og forskningspolitisk arbeid, som jeg gjerne bidrar med. 2021-01-01 0
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsfo Professor II stilling. Arbeidsoppgavene innebærer å være en av to redaktører av tidsskriftet Nordic Journal of ReligionandSociety (nivå 2), og delta på seminare r og bidra til å kommentere og videreutvikle søknader. 2013-09-01 0
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Redaktør av ASrs bokserie Religion and Social Order, utgitt på Brill 2016-08-01 0
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi International Society for the Sociology of Religio President 2019-08-01 0
Gelashvili, Tamta Institutt for Statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt Research assistant for the Research Group on Russia, Asia and International Trad e 2020-08-01 0
Gerell, Anders Emanuel Manne Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Malmø Universitet Docent i Kriminologi vid Malmø Universitet, 2021-2023 tjænstledig på halvtid. 2010-09-01 20
Gerell, Anders Emanuel Manne Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Polisen NOA UND. 2019-01-01 0
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styremedlem i stiftinga Alternativ til vold (ATV) Styremedlem i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV), som er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. 2022-01-01 0
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styremedlem International Summer School Styremedlem International Summer School, Universitetet i Oslo 2021-01-01 1
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styremedlem SiO Mat og drikke AS Styremedlem SiO Mat og drikke AS 2014-03-01 1
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styreleiar Apollon og Uniforum Styreleiar for Apollon og Uniforum 2022-01-01 1
Grue, Jan Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Nasjonalmuseet Styremedlem i Nasjonalmuseet. 2021-08-01 0
Grønnerød, Cato Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Grønnerød Psykomatikk Enketpersonsforetak for ulike private oppdrag 2018-07-01 0
Gulbrandsen, Magnus Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Anvendt forskning og konsulentvirksomhet og rådgivning for forsknings- og innova sjonspolitiske aktører. 2010-02-01 0
Gundersen, Torbjørn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Medelm REK Medlem av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 2021-07-09 3
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt Pivot Regulatory Mitglied des Beirats 2019-12-06 0
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt IPE GmbH Council member Chief Scientific Advisor 2020-01-01 0
Hagelund, Anniken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Norges Forskningsråd Medlem av porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 2019-05-01 0
Halvorsen, Margrethe Seeger Klinisk psykologi Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist, ansvar for et behandlingstilbud for mennesker med spiseforst yrrelse 2008-08-16 0
Harstad, Bård Økonomisk institutt Frischsenteret Rådgiver ved Frischsenteret. 2021-11-01 0
Harstad, Bård Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Popularisering av forskning hver 7. fredag (fredagskronikken). 2014-11-01 0
Harstad, Bård Økonomisk institutt Review of Economic Studies Redaktør for Review of Economic Studies 2021-05-01 0
Hermansen, Are Skeie Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutet för socialforskning (SOFI), Stockholms Forskerstilling tilknyttet NordForsk-prosjekt ved SOFI, Stockholms universitet, prosjektleder Carina Mood. 2020-03-01 0
Hjorthen, Fredrik Dybfest Institutt for Statsvitenskap Högskolan Väst Innehar undervisnings- og veiledningsoppdrag ved Högskolan Väst / University West i Trollhättan, Sverige, ved International Programme in Politics and Economics. 2022-01-17 0
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk EBHR AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2015-02-14 0
Holden, Steinar Økonomisk institutt Finansdepartementet Leder for Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. 2021-06-15 2
Holden, Steinar Økonomisk institutt Arbeids- og sosialdepartementet Medlem i Tariffnemnda. 2021-06-01 1
Holtsmark, Katinka Kristine Økonomisk institutt Include, Transportøkonomisk institutt Deltakelse i forskningsprosjekt ved Include 2021-06-01 1
Jensen, Tine Klinisk psykologi Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk st forskning 2015-08-01 0
Johnson, Sverre Urnes Klinisk psykologi Norsk Forening for Kognitiv terapi og Metacognitiv Undervisningsoppdrag for Norsk forening for Kognitiv Terapi og Metacognitive The rapy Institute (MCT-I). 2019-09-23 0
Johnson, Sverre Urnes Klinisk psykologi Modum Bad Seniorforsker 20% stilling ved Modum Bad 2019-09-23 0
Johnson, Sverre Urnes Klinisk psykologi Diakonhjemmet sykehus (Vindern DPS) Forelesninger og veiledning av klinisk personale i metakognitiv terapi og psykot erapiforskning 2021-03-01 0
Junker, Nina Mareen Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Goethe University Frankfurt this external work ensures that I can finish an externally funded project on boundary management during the pandemic 2021-06-21 16
Kjekshus, Lars Erik Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo universitetssykehus Arbeidet omfatter: - Bistand til ledelse og organisasjonsutviklingsarbeid - Oppf ølging av prosjekt om sykefraværvedOUS - Bistand i gjennomføring av medarbeideru ndersøkelsen ForBedring - Bistand i strategiarbeidet til OUS 2016-08-16 0
Klausen, Jan Erling Institutt for Statsvitenskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt av regjeringen i november 2020, og skal skaffe til veie et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling. 2021-01-01 2
Klausen, Jan Erling Institutt for Statsvitenskap Norsk institutt for by- og regionforskning Jeg har inngått timeavtale med NIBR, som avløser tidligere stilling som forsker I i bistilling. Omfanget av arbeidetvilikkeoverstige 20%. 2017-08-01 0
Knutsen, Carl Henrik Institutt for Statsvitenskap PRIO "Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet ""Securing the victory? Understand g dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratiz "ation"", PI: Kristian Gleditsch samt ved FRIHUMSAM-prosjektet ""Mobilizing fora "gainst Democratization"", PI: Hanne Fjelde." 2018-07-01 0
Kraft, Pål Psykologisk institutt Oslo Nye Høyskole Professor II 2021-01-01 0
Larøi, Frank Klinisk psykologi Forskning og undervisning Fast 20% bistilling (Professor) ved Universitetet i Liege (Belgia) 2016-01-01 2
Leknes, Siri Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Oslo Universitetssykehus Det overordnede målet med bistillingen er å konsolidere og styrke det pågående f aglige samarbeidet mellom Psykologisk Institutt, UiO og Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus. 2019-09-01 0
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning, undervisning 2010-01-01 0
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Foskning Deltakelse i forskningsprosjektet SicFam ved Senter for Fruktbarhet og Helse (FHI) 2022-01-01 0
Martin, Keir James Cecil Sosialantropologisk institutt Keir Martin Psychotherapy I work part time with a small private psychotherapy practice. 2022-01-28 0
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND Ledamot i beredningsgruppen i Sveriges Riksbanks forskningsfond 2019-01-01 0
Merker, Tyra Forskningsadministrasjon Konkurranseklagenemda Medlem i Konkurranseklagenemnda 2020-02-15 0
Moen-Larsen, Natalia Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NUPI Redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum 2015-08-01 0
Moxnes, Andreas Økonomisk institutt Frisch senteret Research. 2018-01-01 0
Nakkerud, Erik Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nesodden kommune Støttekontakt. 2012-05-01 0
Nightingale, Andrea Joslyn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Swedish University of Agricultural Sciences Research project JUSTCLIME 2021-02-15 0
Nyborg, Karine Økonomisk institutt Selvstendig næringsdrivende (enmannsforetak) Forfattervirksomhet 2007-08-01 0
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk H. Aschehoug & Co AS "Styremedlem i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konse nselskap som ved siden av Aschehoug ogsåeier(helt eller delvis) Universitetsforl aget, Oktober forlag, Spektrum forlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, No rskbokklubb, We WantTo Know m.m. Jeg har også en eierandel i selskapet på 2,2%. 2011-08-01 0
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Barn Av Rusmisbrukere Styremedlem i interesserorganisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 2017-08-01 0
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Egil Nygaard Konsult Egen psykologpraksis i eget firma. 1997-08-01 0
Nymoen, Ragnar Økonomisk institutt Normetrics as Forsknings- og utredning om den makroøkonomiske utvikling. 2017-08-01 0
Oppegaard, Sigurd Martin Nordli Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fafo Forsker, Fafo (10%) 2020-01-02 0
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NOVA/HIOA Forskningssamarbeid med NOVA/HIOA. 2016-01-01 0
Povitkina, Maryna Stab - ISV University of Gothenburg "I serve as a Principal Investigator of the research project ""The role of autho "ty in solving collectiveactionproblems"", funded by the Swedish Research Counci grant number 2019-02680, hosted at the UniversityofGothenburg. 2019-08-20 0
Prydz, Monica Beer Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Bærum kommune Monica jobber fortsatt 20 % som kommunepsykolog i Bærum kommune, hvor hun har væ rt ansatt siden 2010. Her jobberhunmedstrategiarbeid, veiledning av ansatte og f olkehelseprosjekt. 2010-05-03 0
Prydz, Monica Beer Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Stressiro DA Privat praksis 2013-08-15 0
Quintana, Daniel Kognitiv- og nevropsykologi Oslo University Hospital Neurodevelopmental disorder research 2021-07-01 0
Rasmussen, Magnus Bergli Institutt for Statsvitenskap Bjørknes Høyskole AS Førsteamanuensis II på Bjørkneshøyskole med vekt på forskning 2020-05-20 0
Reber, Rolf Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics I have been elected Chair of the Scientific Advisory Board of the Max-Planck Ins titute of Empirical AestheticsatFrankfurt.Themain responsibility is to evaluate "the institute every two years, such that level of activity is uneven; oneyear,t ereisanevaluationthat takes up about two weeks while there is no activity the ot 2019-01-01 0
Reber, Rolf Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Undervisning Undervisning i sosial kognisjon på Universitetet i Basel, Sveits. Undervisning foregår i fire dager blockseminar hvert år. 2021-10-08 0
Reme, Silje Endresen Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Oslo Universitetssykehus Bi-stilling ved Avdeling for smertebehandling, Ullevål sykehus, som psykologspes ialist. Arbeidet involvererkliniskpasientbehandling. 2019-01-01 0
Røysamb, Espen Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Nasjonalt folkehelseinstitutt Bistilling seniorforsker 2003-08-01 0
Råbu, Marit Klinisk psykologi Helse Sør-Øst Avtalespesialist, klinisk psykologi. Utredning og behandling av klienter med hen visning fra fastlege. 2009-10-01 0
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det norske nobelinstitutt Fagkonsulent for Nobelkomiteen. 2011-03-01 0
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Stortingets presidentskap Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer , kvener og norsk-finner (Sannhets-ogforsoningskommisjonen) 2018-06-14 0
Severinsen, Yvonne Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Bufdir Mine arbeidsoppgaver vil bla være å bidra med fagtekst og kvalitetssjekk av innhold på nettsider, formidling av fag og forskning, og være en konsulent som bidrar med praksiserfaring etter 10 år som leder i Familievernet, og over 20 år som kliniker. 2022-01-01 0
Solbakk, Anne-Kristin Kognitiv- og nevropsykologi Oslo Universitetssykehus "Forskning og nevropsykologisk undersøkelse av pasienter; begge relatert til mit arbeid ved Psykologisk Institutt. INorgeerNevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshosp italet min viktigste samarbeidspartner ift. forskning. 2016-08-01 0
Solbakk, Anne-Kristin Kognitiv- og nevropsykologi Sandvika Nevrosenter Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med ulike nevrologiske og nevropsykia triske tilstander. Klinisk arbeid medulikediagnosegrupper er en forutsetning for at jeg i min stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi kan undervi sestudenterved profesjonsstudiet i psykologi. Det er også en forutsetning for ve 2003-01-01 0
Solbakken, Ole André Klinisk psykologi NKS Østbytunet Professor II NKS Østbytunet 2021-07-01 0
Stiansen, Øyvind Stab - ISV PRIO Bistilling som senior researcher ved PRIO tilknyttet NFR-prosjektet ELITE (https://www.prio.org/projects/1921). 2022-03-01 0
Stokke, Olav Schram Institutt for Statsvitenskap Fridtjof Nansens Institutt Forskning og publisering 2013-01-01 0
Storesletten, Kjetil Stab - ØI Tsinghuauniversitetet University SEM Min oppgave for Tsinghuauniversitetet er å delta på to konferanser i året. 2015-01-01 0
Strand, Håvard Institutt for Statsvitenskap Institutt for fredsforskning Jeg har en 20%-stilling på PRIO. 2013-06-01 0
Strømme, Hanne Klinisk psykologi Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-04-04 0
Stänicke, Erik Klinisk psykologi Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 0
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Thune rådgivning og analyse Enkeltbannsforetak, tar enkelte oppdrag innen analyse, foredragsvirksomhet etc 2019-01-02 0
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Oslotech Board member, appointed by the UiO 2017-08-01 0
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Bistilling som forsker 1 (8%) 2015-01-01 0
Torgalsbøen, Anne Kari Klinisk psykologi Anne-Kari Torgalsbøen 1.Psykologisk utredning og behandling 2.Sakkyndig for rettsvesenogbarneverntjene ste 3.Undervisning 4.Konsultasjon 2001-04-27 0
Træen, Bente Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Rosa kompetanse Styremedlem i Rosa kompetanse helse og sosial (underutvalg av FRI - Foreningen f or kjønns- og seksualitetsmangfold) 2016-01-01 0
Træen, Bente Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Stiftelsen Helseutvalget Styremedlem i Helseutvalget 2016-01-01 0
Træen, Bente Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Dagbladet Spaltist i Dagbladet Magasinet og Dagbladet Pluss 2016-07-15 0
Ullern, Inger-Johanne Stab - TIK Maieutikk AS Styreleder 2008-01-01 0
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret 2021-05-01 4
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Dagens Næringsliv spaltist 2021-05-01 0
Ulset, Vidar Sandsaunet Helse-, utviklings- og personlighetspsyk AKTIV PSYKOLOG AS Privat psykologtjeneste 2017-01-01 0
Vabo, Signy Irene Institutt for Statsvitenskap Medlem av Stortingets Riksrevisjonsutvalg Utvalg til å utrede Riksrevisjonens virksomhet 2021-09-01 0
von Soest, Tilmann Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet - storbyuniver Forsker I i 10% stilling ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniv ersitetet 2012-01-01 0
von Soest, Tilmann Helse-, utviklings- og personlighetspsyk NTNU Professor II i 10% stilling ved Psykologisk institutt, NTNU 2021-08-31 0
Walhovd, Kristine Beate Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon Det Norske Videnskaps-Akademi Leder for Kavli-priskomiteen i nevrovitenskap 2019-09-30 0
Wig, Tore Institutt for Statsvitenskap PRIO "Deltagelse i TOPPFORSK forskningsprosjektet ""Securing the Victory: Understandi Dynamics of Short-runandLong-termSuccess in Popular Uprisings and Democratizati "on"", ledet av Kristian Gleditsch." 2018-07-01 0
Ystrøm, Eivind Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Folkehelseinstituttet Seniorforsker 2018-01-02 0
Zahl, Erica Klinisk psykologi Universitetsforlaget Fagbokforfatter 2022-04-27 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bekkedal, Frøydis Gjerpe Stab - PSI Retailpartner A/S Administrativt arbeid 2010-03-01
Bjørkholt, Solveig Institutt for Statsvitenskap Juss.ai AS Deleier av et oppstartsselskap i legal tech, juss.ai AS. 2020-12-13
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk deleier av selskap Deleier i Cyber Cynomys AS. 2021-05-18
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk PSYKOLOG CATO ALEXANDER BJØRKLI WORKMIND Enkeltmannsforetak. Brukes til timesbaserte oppdrag. 1999-05-31
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Workmind Holding AS Holdningselskap. Bjørkli som eier alene. 2016-09-22
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Ably Medical AS Deleier i FoU virksomhet knyttet til helse og kulturteknologi, med spesialiseri ng innen menneske- ogmaskininteraksjon. 2016-11-15
Grue, Jan Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi JAN GRUE MEDIA Forfattervirksomhet 2009-11-17
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt Marcus Hagedorn Consulting AS Company providing consulting services for legislators, companies and other organ izations 2020-12-08
Haugen, Linda Josefine Aas Psykologisk institutt jossie as Jossie as er et lite firma som primært selger matematikkspill. Foretaket selger både egenutviklede spill og har agentur for en annen spillprodusent. Virksomhete n har også noe privatundervisning i matematikk. 2020-03-01
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Hoffs Holding Passivt eierselselskap på Holdingnivå 2021-09-14
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk EBHR Konsulentarbeid innen organisasjonspsykologisk praksis 2018-08-23
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Hoffs holding Passivt eierselskap 2018-08-23
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk FSV21 Selskapet FSV21 eier huset jeg bor i, og benyttes til investeringer i eiendom. 2018-08-23
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Human Factors Research Ltd. Aktivitet flyttet over til EBHR. Planlegges nedlagt 2004-06-15
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk BBV 3 AS Investeringer i eiendom 2021-09-08
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Skut Innovation Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2021-09-01
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Ebber AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2021-09-01
Landrø, Nils Inge Kognitiv- og nevropsykologi Nils Inge Landrø Spesialist I Klinisk Nevropsykologi, NPF 2002-06-05
Nakkerud, Erik Det samfunnsvitenskapelige fakultet Psykolog Erik Nakkerud Næringskode: 86.905 Klinisk psykologtjeneste 2016-07-06
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS "Aksjonær i H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS" 1981-11-22
Reme, Silje Endresen Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Stressprofessorene AS Foredrags- og konsulentvirksomhet utenom ordinær arbeidstid. 2018-02-01
Reme, Silje Endresen Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Psykolog Silje Reme Klinisk psykologpraksis samt foredragsvirksomhet 2020-04-22
Solbakken, Ole André Klinisk psykologi Norsk institutt for ISTDP Norsk Institutt for ISTDP 2014-06-13
Solbakken, Ole André Klinisk psykologi Affecta Psykologtjenester O.A. Solbakken Affecta Psykologtjenester 2009-09-24
Strømme, Hanne Klinisk psykologi Psykolog Hanne Strømme Enkeltmannsforetak for drift av egen klinisk privatpraksis. 2004-05-13
Stänicke, Erik Klinisk psykologi Erik Stänicke Enkeltpersonforetak 2004-12-13
Stänicke, Erik Klinisk psykologi Norlyd AS Styremedlem i Norlyd AS, importfirma av hifi komponenter. 2014-04-20
Ullern, Inger-Johanne Stab - TIK Maieutikk AS Medeier 2002-11-01
Ulset, Vidar Sandsaunet Helse-, utviklings- og personlighetspsyk AKTIV PSYKOLOGI AS Eier 33% av aksjene i dette selskapet. 2017-01-01
Ulset, Vidar Sandsaunet Helse-, utviklings- og personlighetspsyk IVF FIT AS Eier 23% av aksjene i dette selskapet 2018-05-15