English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andersson, Stein Psykologisk institutt Stein Andersson Nevropsykologiske spesialisterklæringer 2012-08-01 10%
Bauer, Susanne Senter for teknologi, innovasjon og kultur MPIWG - Max Planck Institute for teh History of Science, Berlin visiting scholarship, september 2019 2019-09-01 8%
Bhuller, Manudeep Økonomisk institutt Statistisk sentralbyrå Bistilling/tilknytning i forbindelse med forskningsarbeid på samarbeidsprosjekter. 2017-01-01 20%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Politihøgskolen Bistilling som professor II ved min tidligere arbeidsgiver, Politihøgskolens forskningsavdeling. 2016-02-01 20%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Tore Bjørgo Kunnskap Enkeltmannsforetak. 2015-01-01 1%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Psykolog Cato Alexander Bjørkli Workmind Enkeltmannsforetak til bruk i formidling, prosjekter, og oppdrag. 1999-05-31 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Workmind Holding AS Investere i selskaper og bidra til utvikling av driften. Typiske sektorer kan være helse, teknologi, og kultur. 2016-09-22 3%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Ably Medical Bidrag til planlegging og gjennomføring av forskning knyttet til kliniske studier av medisinsk teknologi. 2018-05-01 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Odel Amplifying Culture AS Styrelmedlem/daglig leder i Odel Amplifying Culture AS. 2017-04-24 1%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk Universitetet i Oslo Professor II ved Psykologisk Institutt 2017-01-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 20%
Blindheimsvik, Katrine Sosialantropologisk institutt Aleneforeldreforeningen Styreleder i Aleneforeldreforeningen 2018-04-09 1%
Blomster, Johanna Katarina Psykologisk institutt Bjørknes Høyskole Ved Bjørknes Høyskole har jeg lest sensur, veiledet bacheloroppgaver, samt vært ekstern medlem i eksamensrådet. 2017-02-27 5%
Brekke, Kjell Arne Økonomisk institutt Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Styreleder 2016-01-01 5%
Brennen, Timothy John Psykologisk institutt Justis- og beredskapsdepartementet Varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2019-03-01 20%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fritt ord Styreleder: dette er et verv som utføres på fritiden 2007-01-02 2%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Rockwool fondet medlem av Programkomite 2011-08-02 2%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Sysselsettingsutvalget Medlem av offentlig utvalg 2018-01-01 2%
Bø , Ragnhild Psykologisk institutt Nevropsykolog Nils Inge Landrø Testassistent 2019-05-01 5%
Böcker, Lars Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Transportøkonomisk Institutt Forkningsarbeid bærekraftig mobilitet 2018-02-01 20%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Selvstendig næringsdrivende Klinisk psykologtjeneste: Samtaleterapi, kveldskonsultasjoner utenfor ordinær arbeidstid. 2012-01-01 3%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Bjørknes Høyskole Bistilling som førsteamanuensis II. 2018-01-01 20%
Czajkowski, Nikolai Olavi Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Forsker ved avdeling for Psykiske Lidelser, Område for Psykisk og Fysisk Helse, Folkehelseinstituttet. 2012-01-02 20%
de Haan, Monique Økonomisk institutt Statistisk sentralbyrå Research on projects in the field of economics of education. 2016-03-12 20%
Ellingsæter, Anne Lise Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for samfunnsforskning Forskningssamarbeid 2019-01-01 10%
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Extrastiftelsen Vurdere søknader om PhD-, postdoktor- og seniorforskerstipend for Extrastiftelsen. Fra og med 2016 har jeg værtnestleder for stiftelsens forskningsutvalg. 2010-04-01 1%
Fjell, Anders Martin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Utvikling av samarbeidsprosjekter mellom PSI og Avdeling for nevroradiologi og nukleærmedisin, inkludert lede søknadertilHelse-Sør øst. Sikre felles forskningsressurser knyttet til MR scanning mellom PSI og OUS, og samarbeide om implementeringogutvikling av nye metoder for MR-basert forskning på hjernens struktur og funksjon. 2017-05-01 15%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning Professor II stilling. Arbeidsoppgavene innebærer å være en av to redaktører av tidsskriftet Nordic Journal of ReligionandSociety (nivå 2), og delta på seminarer og bidra til å kommentere og videreutvikle søknader. 2013-09-01 20%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Styremedlem 2015-10-06 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Styremedlem 2016-08-01 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Redaktør av ASrs bokserie Religion and Social Order, utgitt på Brill 2016-08-01 1%
Geissler, Paul Wenzel Sosialantropologisk institutt University of Leeds Professorial Research Fellow, School of History, Arts, Humanities and Cultures, University of Leeds 2018-04-19 15%
Gentile, Michael Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Taylor and Francis / Eurasian Geography and Economics Michael Gentile är associerad redaktör för tidskriften Eurasian Geography and Economics (Taylor and Francis). Redaktörskapet handlar om att läsa och bedöma manuskript, skicka dessa ut till fackgranskare, samt rekommendera publiceringsbeslut till huvudredaktören. 2018-01-01 10%
Gjerde, Line C. Psykologisk institutt Psykolog PhD Line C. Gjerde 2017-09-30 10%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Borgarting lagmannsrett Meddommar/lagrettemedlem 2008-01-01 1%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Styreleiar 2012-01-01 7%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Styremedlem 2017-08-01 2%
Grønnerød, Cato Psykologisk institutt Grønnerød Psykomatikk Enketpersonsforetak for ulike private oppdrag 2018-07-01 5%
Gulbrandsen, Magnus Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Anvendt forskning og konsulentvirksomhet og rådgivning for forsknings- og innovasjonspolitiske aktører. 2010-02-01 20%
Gullestad, Siri Erika Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Psykoterapipraksis som psykolog, avtalespesialist. Avtale med Helse Sør-Øst HF 2000-01-01 20%
Hagelund, Anniken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Norges Forskningsråd Medlem av porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 2019-05-01 1%
Halvorsen, Margrethe Seeger Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist, ansvar for et behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelse 2008-08-16 20%
Harstad, Bård Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Skriver hver syvende uke. 2018-01-01 3%
Harstad, Bård Økonomisk institutt Journal of the European Economic Association Medredaktør 2019-01-01 10%
Harstad, Bård Økonomisk institutt Massachusetts Institute of Technology Undervisning 2019-01-01 6%
Hoff, Thomas Psykologisk institutt EBHR AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2015-02-14 20%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Kunnskapsdepartementet Leder av kompetansebehovsutvalget 2017-06-01 6%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Arbeids- og sosialdepartementet Medlem av tariffnemnda 2009-05-01 2%
Holm, Martin Blomhoff Økonomisk institutt Statistisk Sentralbyrå Prosjektleder for "The Effects of Education on Returns to Wealth" finansiert av Finansmarkedsfondet/Norges Forskningsråd. 2019-01-01 20%
Holtsmark, Katinka Kristine Økonomisk institutt Frischsenteret Leader and participant in the project Sustainable Transition to Sustainability funded the Research Council of Norway. 2017-01-01 19%
Høiland, Gry Cecilie Senter for teknologi, innovasjon og kultur NTNU TIlsatt i 20% stilling som forsker ved NTNU Gjøvik. Godkjent ved UiO. 2019-04-01 20%
Jensen, Tine Psykologisk institutt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress forskning 2015-08-01 20%
Kjekshus, Lars Erik Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo universitetssykehus Arbeidet omfatter: - Bistand til ledelse og organisasjonsutviklingsarbeid - Oppfølging av prosjekt om sykefraværvedOUS - Bistand i gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ForBedring - Bistand i strategiarbeidet til OUS 2016-08-16 20%
Kjelsrud, Anders Grøn Økonomisk institutt Statistics Norway To conduct research and take part in making economic forecasts for the Norwegian economy 2019-01-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norsk institutt for by- og regionforskning Jeg har inngått timeavtale med NIBR, som avløser tidligere stilling som forsker I i bistilling. Omfanget av arbeidetvilikkeoverstige 20%. 2017-08-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norges forskningsråd Varamedlem av programstyret for FORKOMMUNE 2017-01-25 3%
Klemsdal, Lars Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi IMS, Universitetet i Stavanger Undervisning og veiledning.. 2019-02-01 20%
Knutsen, Carl Henrik Institutt for statsvitenskap PRIO Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet "Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratization". PI: Kristian Gleditsch. 2018-07-01 10%
Kumlin, Staffan Institutt for statsvitenskap Institutt for samfunnsforskning Staffan Kumlin participates in two research projects funded by the Norwegian Research Council. These are directed byHenningFinseraas and Anne Skevik Grødem respectively. The projects concern the core themes addressed by the research groupon"Welfare Policy and Politics" at Institutt for samfunnsforskning, directed by Anne Skevik Grødem. 2018-01-01 20%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Det overordnede målet med bistillingen er å konsolidere og styrke det pågående faglige samarbeidet mellom Psykologisk Institutt, UiO og Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus. 2019-09-01 20%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet Siri Leknes er tilknyttet Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet som Visiting Professor, på basisavfaglig samarbeid med flere av forskerne ved senteret. 2019-09-01 5%
Leuven, Edwin Økonomisk institutt Oslo Kommune Medlem av et inntaksutvalget som skal vurdere ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo, oganbefale enmodellsom bidrar til å realisere byrådets mål om at flere elever og lærlingerskal fullføre og beståvideregåendeopplæring. 2019-01-15 3%
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning, undervisning 2010-01-01 10%
Ljunggren, Jørn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Isaksens skriveri Jørn Eigil Ljunggren Enkeltpersonforetak knyttet til bøker 2018-12-01 10%
Madsen, Ole Jacob Psykologisk institutt Aschehoug Aschehoug Akademi 2018-08-24 1%
Madsen, Ole Jacob Psykologisk institutt Ole Jacob Madsen Selvstendig næringsdrivende 2019-02-14 5%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Institutt for aktiv psykoterapi, IAP Institutt for aktiv psykoterapi er en videreutdannings- og medlemsorganisasjon for psykologer. Tilbyrspesialistprogrammer,veiledning og kurs for psykologer. 2014-04-01 20%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Statens sivilrettsforvaltning, Barnesakkyndig kommisjon Medlem i Barnesakkyndig kommisjon 2016-08-01 20%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Statens sivilrettsforvaltning, Barnesakkyndig kommisjon Medlem i Barnesakkyndig kommisjon 2016-08-01 8%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Institutt for aktiv psykoterapi, IAP Institutt for aktiv psykoterapi er en videreutdannings- og medlemsorganisasjon for psykologer. Tilbyrspesialistprogrammer,veiledning og kurs for psykologer. 2014-04-01 5%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Oslo/Akershus og Tromsø Fagkyndig medlem i barnevernsaker 2017-01-01 2%
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt Institutt for Samfunnsforskning Styremedlem 2014-09-01 1%
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND Ledamot i beredningsgruppen i Sveriges Riksbanks forskningsfond 2019-01-01 1%
Moen-Larsen, Natalia Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NUPI Redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum 2015-08-01 20%
Monsen, Jon Trygve Psykologisk institutt Jon T. Monsen Institutt for Affektteori og Psykoterapi 2000-04-12 5%
Moss, Sigrun Marie Psykologisk institutt NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Innleid til forskningsprosjekt 2019-02-05 26%
Moxnes, Andreas Økonomisk institutt Frisch senteret Research. 2018-01-01 10%
Nakkerud, Erik Psykologisk institutt Nesodden kommune Støttekontakt. 2012-05-01 11%
Nightingale, Andrea Joslyn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Swedish University of Agricultural Sciences Swedish Research Council Development Grant COVEC 2019-02-15 20%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Egil Nygaard Konsult Egen psykologpraksis i eget firma. 1997-08-01 2%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Barn Av Rusmisbrukere Styremedlem i interesserorganisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 2017-08-01 1%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt H. Aschehoug & Co AS Styremedlem i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konsernselskap som ved siden av Aschehoug ogsåeier(helt eller delvis) Universitetsforlaget, Oktober forlag, Spektrum forlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, Norskbokklubb, We WantTo Know m.m. Jeg har også en eierandel i selskapet på 2,2%. 2011-08-01 3%
Nymoen, Ragnar Økonomisk institutt Normetrics as Forsknings- og utredning om den makroøkonomiske utvikling. 2017-08-01 10%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NOVA/HIOA Forskningssamarbeid med NOVA/HIOA. 2016-01-01 20%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Morgenbladet Anmelder sakprosa i Morgenbladet 2018-02-01 1%
Piacquadio, Paolo Giovanni Økonomisk institutt SSB Part-time researcher 2019-01-01 20%
Rasch, Bjørn Erik Institutt for statsvitenskap UiO Leder av det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo 2018-08-15 1%
Reber, Rolf Psykologisk institutt University of Basel This is an advanced bachelor course on social cognition at the University of Basel. The exam is multiplechoice;,itsmarkingautomated. The course has a workshop character and is given twice in the fall semester, each time from Thursday to Saturday(sixdays in total). As I have given this course before, the contents and structure of the course are already inplace. Beyondteaching,I have extended research meetings with colleagues from the University of Basel. A concrete result from anearlier course is anarticle in the journal "Educational Psychologist" together this Prof. Rainer Greifeneder. 2019-08-01 5%
Reber, Rolf Psykologisk institutt NOKUT Examination of refugees who claim to have a bachelor of psychology but cannot present valid documentation. I get thewrittendocumentation to review, write exam questions the candidates have to respond and finally ask them questions in an oral exam.Thereare around three candidates per year on average. This is a useful encounter with psychology studies in Middle East andAfricancountries. 2019-01-01 2%
Reber, Rolf Psykologisk institutt Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics I have been elected Chair of the Scientific Advisory Board of the Max-Planck Institute of Empirical Aesthetics at Frankfurt.Themain responsibility is to evaluate the institute every two years, such that level of activity is uneven; one year, thereisanevaluation that takes up about two weeks while there is no activity the other year. This position is unpaid; I onlygetrefunds for travel and accommodation when we meet in Frankfurt. This position is valuable in several respects. First, as chairofthe board, I have the unique opportunity to acquire leadership experience. Second, I learn about the workings of aworld-leadingresearch institution. Third, all board members are eminent scholars within their fields (empirical aesthetics,literarytheory,linguistics, and musicology) and this is a unique chance to meet and work with them. The next major evaluation willbe inearly 2020. 2019-01-01 2%
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Bi-stilling ved Avdeling for smertebehandling, Ullevål sykehus, som psykologspesialist. Arbeidet involvererkliniskpasientbehandling. 2019-01-01 20%
Rydningen, Nora Nord Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist ved Enhet for rus og psykiatr 2012-03-05 50%
Rø, Frida Gullestad Psykologisk institutt Barnesakkyndig kommisjon Barnesakkyndig kommisjon (BSK) gjennomgår og vurderer alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker. BSKbeståravkommisjonsleder og 14 kommisjonsmedlemmer. 2016-09-01 8%
Rø, Frida Gullestad Psykologisk institutt Psykolog Frida Gullestad Rø, enkeltmannsforetak Enkeltmannsforetak der jeg gjør ulike psykologfaglige oppdrag, hovedsakelig sakkyndighetsarbeid i barneverns-ogbarnefordelingssaker. 2014-11-01 2%
Røysamb, Espen Psykologisk institutt Nasjonalt folkehelseinstitutt Bistilling seniorforsker 2003-08-01 20%
Råbu, Marit Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist, klinisk psykologi. Utredning og behandling av klienter med henvisning fra fastlege. 2009-10-01 20%
Schreiner, Ragnhild Camilla Økonomisk institutt Finansdepartementet Medlem i Kraftskatteutvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Hovedoppgaven er å vurdereomdagensvannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. Utvalget skal arbeide fra august2018tiloktober 2019. 2018-08-14 5%
Sigstad, Henrik Økonomisk institutt Statistisk Sentralbyrå Forsker på prosjektet "Inequality: measurement, evolution, mechanisms, and policies" finansiert av Norges forskningsråd 2019-08-01 20%
Skodvin, Tora Institutt for statsvitenskap PRIO Styremedlem, nestleder av styret 2014-04-15 5%
Soest, Tilmann von Psykologisk institutt Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet Forsker I i 10% stilling ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet 2012-01-01 10%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Forskning og nevropsykologisk undersøkelse av pasienter; begge relatert til mitt arbeid ved Psykologisk Institutt. INorgeerNevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet min viktigste samarbeidspartner ift. forskning. 2016-08-01 20%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Sandvika Nevrosenter Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med ulike nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander. Klinisk arbeid medulikediagnosegrupper er en forutsetning for at jeg i min stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi kan undervisestudenterved profesjonsstudiet i psykologi. Det er også en forutsetning for vedlikehold av klinisk spesialitet. Pasientundersøkelser foregårpå kveldstid (ca. 2 kvelder i måneden) i lokalene til Sandvika Nevrosenter. 2003-01-01 10%
Solbakken, Ole Andre Psykologisk institutt Norsk institutt for dynamisk korttidsterapi Veiledning og opplæring til kandidater som utdanner seg til spesialister i klinisk psykologi med psykoterapifordypning. 2017-12-15 3%
Stokke, Olav Schram Institutt for statsvitenskap Fridtjof Nansens Institutt Forskning og publisering 2013-01-01 20%
Stokke, Kristian Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Den norske Burmakomité Styreleder 2016-07-01 5%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret i Norges Bank. Ansvar for pengepolitikk og Oljefondet 2014-01-01 10%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Tsinghuauniversitetet University SEM Min oppgave for Tsinghuauniversitetet er å delta på to konferanser i året. 2015-01-01 1%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Handelshøyskole Professor II 2018-12-01 10%
Strand, Håvard Institutt for statsvitenskap Institutt for fredsforskning Jeg har en 20%-stilling på PRIO. 2013-06-01 20%
Strømme, Hanne Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-04-04 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norsk Psykoanalytisk Forening Jeg er styreforman i Norsk Psykoanalytisk Forening. 2017-03-21 3%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Sæther, Bjørnar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Østlandsforskning Bistilling som forsker ved Østlandsforskning 2019-01-01 19%
Tamnes, Christian Krog Psykologisk institutt Diakonhjemmet Sykehus 20%-stilling som forsker 2019-01-01 20%
Tellmann, Silje Maria Senter for teknologi, innovasjon og kultur Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning (NIFU) Bistilling 2018-08-27 20%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Bistilling som forsker 1 (8%) 2015-01-01 8%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Oslotech Board member, appointed by the UiO 2017-08-01 2%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Thune rådgivning og analyse Enkeltbannsforetak, tar enkelte oppdrag innen analyse, foredragsvirksomhet etc 2019-01-02 1%
Torgalsbøen, Anne-Kari Psykologisk institutt Anne-Kari Torgalsbøen 1.Psykologisk utredning og behandling 2.Sakkyndig for rettsvesenogbarneverntjeneste 3.Undervisning 4.Konsultasjon 2001-04-27 10%
Traeger, Christian Økonomisk institutt ifo Institute for Economic Research Research advisor to the ifo Center for Energy, Climate and Resources 2017-10-01 15%
Traeger, Christian Økonomisk institutt Frisch Centre Senior adviser on a research project 2018-01-01 5%
Træen, Bente Psykologisk institutt Dagbladet Spaltist i Dagbladet Magasinet og Dagbladet Pluss 2016-07-15 6%
Træen, Bente Psykologisk institutt Stiftelsen Helseutvalget Styremedlem i Helseutvalget 2016-01-01 1%
Træen, Bente Psykologisk institutt Rosa kompetanse Styremedlem i Rosa kompetanse helse og sosial (underutvalg av FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) 2016-01-01 1%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Fast spalte i Dagens Næringsliv 2007-06-01 3%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret 2014-01-01 10%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Umoe Resutaurant Group AS styremedlem 2017-01-01 2%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Stiftelsen Frischsenteret Rågiver knyttet til prosjekt 2019-01-01 5%
Ulset, Vidar Psykologisk institutt IVF FIT AS Styremedlem 2018-05-15 15%
Ulset, Vidar Psykologisk institutt AKTIV PSYKOLOG AS Privat psykologtjeneste 2017-01-01 10%
Viki, Nicklas Poulsen Psykologisk institutt Psykologiforbundet Psykologiforbundet skal være en samlende organisasjon for alle med en høyere utdanning innen psykologi i Norge, arbeide foråformidle oppdatert psykologisk forskning til den norske befolkningen, og være med på kvalitetssikringen av psykologiutdanningeniNorge. Videre skal forbundet jobbe for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskapisamfunnet. 2019-06-01 5%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Frisch Centre Research 2017-01-01 10%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Centre on Regulation in Europe Research 2017-06-13 5%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kommunl- og moderniseringsdepartementet Byggkvalitetsutvalget 2018-10-15 5%
Walhovd, Kristine Beate Psykologisk institutt Oslo Univeristetssykehus Midlertidig stilling som professorkompetent forsker ved Oslo universitetssykehus HF. Stillingen er del av PSIssamarbeidmedRikshospitalet, og består i forskning knyttet til MR-scanning. 2017-05-01 15%
Westerhausen, Rene Psykologisk institutt Universitet i Bergen Professor II stilling, Det Psykologiske Fakultet, 20% 2017-04-01 20%
Wiborg, Øyvind Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi SPS- OsloMet Forsker II ved Senter for Profesjonsstudier / OsloMet. 2019-01-30 20%
Wig, Tore Institutt for statsvitenskap PRIO Deltagelse i TOPPFORSK forskningsprosjektet "Securing the Victory: Understanding Dynamics of Short-runandLong-termSuccess in Popular Uprisings and Democratization", ledet av Kristian Gleditsch. 2018-07-01 20%
Ystrøm, Eivind Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Seniorforsker 2018-01-02 20%
Østby, Ylva Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Nevropsykolog/konsulent, Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Spesialsykehuset for epilepsi 2016-09-01 5%
Østby, Ylva Psykologisk institutt Det Faglitterære fond, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening Varamedlem i styret i Det Faglitterære Fond. 2018-04-08 10%
Østby, Ylva Psykologisk institutt Ylva Østby Forfatter og foredragsholder. 2016-11-03 5%
Aardal, Bernt Institutt for statsvitenskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlem av Valglovutvalget som er oppnevnt av Regjeringen. 2017-10-16 4%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hansen, Vibeke Wøien Institutt for statsvitenskap Viberaka AS 2008-07-19
Hoff, Thomas Psykologisk institutt Human Factors Research Ltd. Firmaet er heleid av meg, og benyttes til gjennomføring av arbeid knyttet til punkt 2 i reglement om sidegjøremål, dvs. sidemålsom ikke skal meldes. 2004-06-15
Hoff, Thomas Psykologisk institutt FSV21 2018-08-23
Hoff, Thomas Psykologisk institutt Hoffs holding 2018-08-23
Hoff, Thomas Psykologisk institutt EBHR 2018-08-23
Landrø, Nils Inge Psykologisk institutt Nils Inge Landrø Noe privat praksis (klinisk nevropsykologi) og sakkyndighetsarbeide 2002-06-05
Lau, Bjørn Psykologisk institutt Survey Feedback AS 2014-01-24
Matlary, Janne Haaland Institutt for statsvitenskap "Animo" 2018-08-01
Nakkerud, Erik Psykologisk institutt Psykolog Erik Nakkerud Klinisk psykologtjeneste. Jeg har ingen klienter for øyeblikket, og har ikke hatt det siden juni 2017. En eventuell gjenoppstartav virksomheten vil selvfølgelig avklares med UiO. 2016-07-06
Nygaard, Egil Psykologisk institutt H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS Eierandel på 2,2% i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konsernselskap innen forleggeri og distribusjon avbøker. Konsernet består ved siden av forlaget Aschehoug også (helt eller delvis) av Universitetsforlaget, Oktober forlag, Spektrumforlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, Norsk bokklubb, We Want To Know m.m. 1981-11-22
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Stressprofessorene AS 2018-02-01
Schaller, Sidsel Psykologisk institutt Sissel Schaller 2019-01-01
Solbakken, Simen Sørbøe Institutt for statsvitenskap SOSICO - SIMEN SØRBØE SOLBAKKEN 2013-05-27
Solbakken, Ole Andre Psykologisk institutt Affecta Psykologtjenester O.A. Solbakken Enkeltpersonforetak som yter Psykologtjenester i form av psykologisk behandling, veiledning og foredragsvirksomhet. 2009-09-24
Solbakken, Ole Andre Psykologisk institutt Norsk institutt for ISTDP Foretak som gir opplæring og veiledning i intensiv dynamisk korttidsterapi til leger/psykologer. Eierandel 20%. 2014-06-13
Strømme, Hanne Psykologisk institutt Psykolog Hanne Strømme Firmaet er opprettet for å drifte min deltidsstilling som avtalespesialist i Helse Sør-Øst. Her fører jeg også lønn foreventuelle andre eksterne oppdrag, som foredrag og vurdering av doktorgradsavhandlinger. 2004-05-13
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Erik Stänicke Psykologtjenester. 2004-12-13
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norlyd AS Import av hifi. Foreligger ikke økonomisk utbytte. Frivillig arbeide som foregår på fritid. 2014-04-20
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norlyd AS Import av hifi. Foreligger ikke økonomisk utbytte. Frivillig arbeide som foregår på fritid. 2014-04-20
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Erik Stänicke Psykologtjenester. 2004-12-13
Ulset, Vidar Psykologisk institutt AKTIV PSYKOLOGI AS 2017-01-01
Ulset, Vidar Psykologisk institutt IVF FIT AS 2018-05-15