Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the University Library

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the University Library, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interes

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Evans, Anna Kathinka Dalland Seksjon for Undervisningsutvikling Store norske leksikon Fagansvarlig for kategorien «universet». 2017-03-01 0
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjon for Undervisningsutvikling Forskningsformidling Forskningsformidling 2021-11-22 1
Villanger, Shelly Mercedes Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Shelly Mercedes Villanger Terapeutvirksomhet 2021-01-19 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Undervisning Helpify AS Virksomhetens art er utvikling og salg av legal tech for privatpersoner og virks omheter, herunder digitale verktøy ogløsninger,sammenstillinger, kalkuleringer, skifteskisser, kartlegginger, dokumenter, tjenesteyting, animasjon, markedsførin g, samtdrivevirksomhet som naturlig hører sammen med dette. 2019-11-04
Kvale, Live Håndlykken Åpen forskning Kvales ANS medeier 2007-09-05
Kvale, Live Håndlykken Åpen forskning Kulturhusplan DA medeier 2008-06-21
Mørk, Eva-Charlotte Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Kvarøy Fiskeoppdrett AS Eva-Charlotte A. Mørk har eierinteresser i aksjeselskapet Kvarøy Fiskeoppdrett 2019-06-24
Villanger, Shelly Mercedes Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Shelly Mercedes Villanger Terapeutvirksomhet 2020-09-14