Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the University Library

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the University Library, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interes

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Kvale, Live Håndlykken Bibliotek for medisin og realfag OsloMet Stipendiat 2016-09-01 75%
Lönn-Stensrud, Jessica Bibliotek for medisin og realfag Lönn-Stensrud, enkeltmannsforetak Forfatterskap og formidling. 2016-05-10 5%
Møvig, Hanne Graver Universitetsbiblioteket OsloMet Fast ekstern representant i styret ved Fakultet for Samfunnsvitenskap , OsloMet 2020-01-01 2%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Juridisk bibliotek Helpify AS 2019-11-04
Kvale, Live Håndlykken Bibliotek for medisin og realfag Kvales ANS Forvaltning av eiendom og verdipapirer. Herunder kjøp, salg og utleie av eiendom med tilhørende tjenester og virksomhet. Undertegnede er styremedlem og medier (33%) 2007-09-05
Kvale, Live Håndlykken Bibliotek for medisin og realfag Kulturhusplan DA Rådgivning og prosjektutvikling innafor kultur og reiseliv, utleige og anna verksemd knytt til dette. Selskapet skal i nettverkmed andre kompetansemiljø utvikle spisskompetanse innan programering, utviklingsprosessar og kvalitetssikring av kulturbygg. Undertegnede er styremedlem og deleier (10%) i selskapet. 2008-06-21