English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Universitetsbiblioteket

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Kvale, Live Håndlykken Realfagsbiblioteket OsloMet Stipendiat 2016-09-01 75%
Lönn-Stensrud, Jessica Realfagsbiblioteket Lönn-Stensrud, enkeltmannsforetak Forfatterskap og formidling. 2016-05-10 5%
Møvig, Hanne Graver Universitetsbiblioteket OsloMet Fast ekstern representant i styret ved Fakultet for Samfunnsvitenskap , OsloMet 2020-01-01 2%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Kvale, Live Håndlykken Realfagsbiblioteket Kvales ANS Forvaltning av eiendom og verdipapirer. Herunder kjøp, salg og utleie av eiendom med tilhørende tjenester og virksomhet. Undertegnede er styremedlem og medier (33%) 2007-09-05
Kvale, Live Håndlykken Realfagsbiblioteket Kulturhusplan DA Rådgivning og prosjektutvikling innafor kultur og reiseliv, utleige og anna verksemd knytt til dette. Selskapet skal i nettverkmed andre kompetansemiljø utvikle spisskompetanse innan programering, utviklingsprosessar og kvalitetssikring av kulturbygg. Undertegnede er styremedlem og deleier (10%) i selskapet. 2008-06-21