English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Universitetsbiblioteket

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Evans, Anna Kathinka Dalland Seksjon for Undervisningsutvikling Store norske leksikon Fagansvarlig for kategorien «universet». 2017-03-01 0
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjon for Undervisningsutvikling Forskningsformidling Forskningsformidling 2021-11-22 1
Villanger, Shelly Mercedes Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Shelly Mercedes Villanger Terapeutvirksomhet 2021-01-19 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Undervisning Helpify AS Virksomhetens art er utvikling og salg av legal tech for privatpersoner og virks omheter, herunder digitale verktøy ogløsninger,sammenstillinger, kalkuleringer, skifteskisser, kartlegginger, dokumenter, tjenesteyting, animasjon, markedsførin g, samtdrivevirksomhet som naturlig hører sammen med dette. 2019-11-04
Kvale, Live Håndlykken Åpen forskning Kvales ANS medeier 2007-09-05
Kvale, Live Håndlykken Åpen forskning Kulturhusplan DA medeier 2008-06-21
Mørk, Eva-Charlotte Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Kvarøy Fiskeoppdrett AS Eva-Charlotte A. Mørk har eierinteresser i aksjeselskapet Kvarøy Fiskeoppdrett 2019-06-24
Villanger, Shelly Mercedes Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Shelly Mercedes Villanger Terapeutvirksomhet 2020-09-14