Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Educational Sciences

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Det europeiske Wergelandsenteret nestleder i styret (Vice-chair), oppnevnt av kunnskapsministeren 2014-05-01 0
Brevik, Lisbeth M. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik er oppnemnd som programsensor ved Det humanis tiske fakultet og skal ha tilsyn medfølgjandestudieprogram: Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk ell ertysk),og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. 2019-01-01 0
Erstad, Ola Andres Institutt for pedagogikk Professor II Professor II stilling (20%) knyttet til Universitetet i Sør-øst Norge. Arbeidsoppgaver er støtte til forskergruppe, søknadsskriving, strategiarbeid for ledelsen og PhD-kurs. 2022-01-01 0
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Norges forskningsråd Medem av porteføljestyret for Utdanning og kompetanse. 2019-05-01 0
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Vetenskapsrådet Leder av Utbildningsvetenskapeliga komittéen i Vetenskapsrådet 2019-07-01 0
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk Ekstern programsensoroppdrag. 2019-2022. 2019-08-01 0
Idsøe, Thormod Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger Professor II i psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger 2021-10-01 0
Jensen, Ruth Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Ruth Jensen Jeg tilbyr korte enkeltstående kurs-, veilednings- og konsulentoppdrag fra utdan ningsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommunerogprivate, samt bokpublisering 2003-04-30 0
Jorde, Doris Institutt for lærerutdanning og skoleforskning OECD PISA Expert group for Science Framework International expert working with OECD to form the framework for the 2023 PISA test in science. Once the framework is approved, the expert group will also approve test items. 2020-10-01 0
Korbøl, Karsten Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stiftelsen Fritt ord Faglig utvikling og organisering av kunnskapskonkurransen Min familie i historie n - en historiekonkurransen foreleveriungdomsskolen og videregående skole. 2006-08-01 0
Lyxell, Björn Institutt for spesialpedagogikk Linköpings universitet Professor i kognitiv psykologi vid IBL, Linköpings universitet. 2022-01-01 0
Magnùsson, Gunnlaugur Institutt for pedagogikk Uppsala Universitet - 2021-04-01 0
Mäkitalo, Åsa Institutt for pedagogikk 20% stilling 20% stilling som professor i pedagogik vid Göteborgs universitet 2021-08-01 0
Nielsen, Guri Engernes Institutt for spesialpedagogikk Audiopedagog Guri Engernes Nielsen AS Det tilbys audiopedagogisk behandling til først og fremst voksne med hørselstap, tinnitus og/eller hyperacusis. Behandlingen dekkesi all hovedsak av HELFO. 2014-09-14 0
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Undervisning og veiledning Førsteamanuensis II 2019-10-01 0
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT Førsteamanuensis II 2019-09-01 0
Olsen, Rolf Vegar Centre for Educational Measurement NTNU - Matematikksenteret Bistår i arbeidet med å utvikle de nasjonale prøvene i regning i en 5% stilling 2022-03-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement International Association for the Evaluation of Ed Member of the IEA ICILS 2023 Questionnaire Development Group 2022-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Member of the OECD PIAAC Adaptive Problem Solving Expert Group 2022-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement IEA Hamburg Contribution to the development and review of the TALIS 2024 study. 2021-07-04 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Member of the OECD TALIS 2024 Questionnaire Expert Group 2022-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Member of the PIAAC Cycle 2 Problem-Solving Expert Group. 2021-01-01 0
Skarpaas, Kaja Granum Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Einar Granum kunstfagskole Varamedlem i styret til Einar Granum kunstfagskole og styremedlem i stiftelsesst yret (samme skole). 2014-01-01 0
Solbrekke, Tone Dyrdal Institutt for pedagogikk Örebro Universitet Gjesteprofessor med spesifikk vekt på forskning høyere utdanning/universitetspedagogikk 2021-09-01 0
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Oslo Universitetssykehus Psykologspesialist ved Seksjon for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus 2020-01-01 0
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Oslo Universitetssykehus, Seksjon for nevrohabilit Ansatt som psykologspesialist ved Seksjon for nevrohabilitering - barn (barnehab iliteringen) påOsloUniversitetssykehus/Ullevål. 2020-01-01 0
Wie , Ona Bø Institutt for spesialpedagogikk Ona Boe Wie Forskningsaktivitet 2014-07-01 0
Wittek, Anne Line Institutt for pedagogikk MF Vitenskapelig høyskole Styremedlem 2020-08-03 0
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Helse Bergen/klinikk for sikkerhetspsykiatri Prosjektmedarbeider og metodeveileder i registerbasert studie av sammenhengen me llom medisinering og langtidsutfall av ADHD. 2020-01-01 0
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk OsloMet Prof. Henrik Daae Zachrisson skal arbeide 5% i prosjektet Better Provision for N orways children from Early Childhood Education and Care through Primary School [ BeProS] 2021-01-18 0
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk IMAC M. ZAMBRANA "Enkeltpersonforetak knyttet til ""Annen forskning-, utvikling- og undervisnings "beid ikkenevntannet sted""." 2016-06-01 0
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk Nordic Neuratech 20% forskerstilling. 2021-11-01 7
Øzerk, Kamil Institutt for pedagogikk Sami allaskuvla/Samisk høgskole Innehar Prof. II stilling ved Sami allaskuvla/Samisk høgskole 2020-07-31 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Jenset, Inga Staal Institutt for lærerutdanning og skoleforskning INGA STAAL JENSET Enkeltpersonforetak som brukes til oppdragsvirksomhet 2012-10-12
Karlsen, Lisa-Marie Institutt for pedagogikk LM Karlsen Veiledning av mastersstudenter på nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage 2021-06-07
Kjos, Bård Fakultetsadministrasjonen Dossier Solutions AS Leveranse av IT-systemer og nettbaserte tjenester hovedsakelig relatert til pers onalforvaltning (HRM). 2000-01-24
Kjos, Bård Fakultetsadministrasjonen IT-konsulent Bård Kjos Mindre web-baserte utviklingsprosjekter for småbedrifter i privat sektor. 2004-07-03
Kluge, Anders Institutt for pedagogikk Appetitus 9% av selskapet. Styremedlem. 2018-01-01
Kvernbekk, Tone Institutt for pedagogikk Tone Kvernbekk Foredrag, undervisning, keynotes, kurs, redaksjonsarbeid, komitearbeid etc. uten for UiO. 2000-08-01
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Foredragsvirksomhet Foredragsvirksomhet 2020-01-01