Career interviews

Etter 4-årig master i Skottland i International relations and politics søkte Morten på folkerettsstudier i Oxford, Sydney og Oslo. Han ønsket å forstå mer av den juridiske verden. Valget falt på masterstudiet i Theory and Practice in Human Rights ved Senter for menneskerettigheter (SMR). Til høsten skal han stasjoneres utenlands som en del av aspirantopplæring ved Utenriksdepartementet.