Career interviews

Kristel Jüriloo, som nå er rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, fant ut at det var folkerett hun ville drive med. Derfor tok hun en LLM-grad i Public International Law etter avsluttet Master i rettsvitenskap.

Noemí Pérez-Vásquez is currently working for the UN, and she has been involved in many different projects in the UN since she completed her degree at the University of Oslo.