UiO studenter kan få stipend til Den internasjonale sommerskole

For andre gang tilbyr Den internasjonale sommerskole ved UiO (ISS) stipender til programstudenter ved UiO. UiO-studentene Alex Moltzau og Kristine Berg Heggelund fikk stipend i fjor . Nå forteller de om opplevelsen og oppfordrer andre til å søke.

Alex Moltzau (Foto: Oda Davanger v/UiO)
Alex Moltzau (Foto: Oda Davanger v/UiO)

Alex Moltzau, student i sosialantropologi med bakgrunn i informatikk og statsvitenskap, var en av fjorårets stipendmottakere. Han tok tre emner: International Politics, Scandinavian Government and Politics, og Norwegian Life and Society.

Det er noe helt annet enn et vanlig semester i Oslo. Du får venner fra mange forskjellige land og faglige bakgrunner.

Siden 1947 har rundt 500 studenter fra 80 land kommet til UiO i slutten av juni for å studere seks uker på ISS.

Faglig dypdykk og stort engasjement

Jeg fikk jobbe med tema som politikk og fred, klima og energi. Jeg traff engasjerte studenter som har lyst til å gjøre noe for verden, og fikk et mangfold perspektiver og utfordringer jeg ikke ville fått noe annet sted, sier Moltzau.

Kristine Berg Heggelund (Foto: Oda Davanger v/UiO)
Kristine Berg Heggelund
Foto: UiO/Oda Davanger 

Kristine Berg Heggelund fikk stipend i fjor til å et masteremne i menneskerettigheter ved ISS. Hun er klar på at sommerskolen er faglig krevende.

Det tøffeste med sommerskolen er nettopp at det er så tøft. Man må være forberedt på at det er studie, ikke ferie, og høy vanskelighetsgrad. Likevel var det mye sosialt på kveldene, som var utrolig viktig for meg.

Kristine, som studerer jus, og samtidig organisasjon, ledelse og arbeid, får innpasset studiepoengene for menneskerettigheter-emnet i begge studiene.

Gode råd fra tidligere stipendmottakere

Kristine legger vekt på at ISS ikke bare er for samfunnsvitenskapelige, men egner seg for alle fagområder.

Man kan få stipend og lån fra lånekassen for å gå på sommerskolen. Jeg søkte om det og fikk det fordi jeg kunne bruke emnet i graden min, som et fritt emne.

Stipendet dekker blant annet pensum, en helgeekskursjon og kveldsaktiviteter. Stipendordningen er ment å gjøre Sommerskolens unike muligheter for internasjonal erfaring og tverrkulturell læring mer tilgjengelig også for UiO-studenter.

Kort om tilbudet

Det tildeles inntil 4 stipend til hvert av masteremnene og 6 per emne på bachelornivå.

I år vil Sommerskolen bli avholdt fra 20. juni til 31. juli. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

ISS direktør Nita Kapoor

ISS direktør Nita Kapoor oppfordrer studenter til å søke:

Vi er opptatte av å øke andelen norske studenter blant vår samlede studentmasse, og samtidig bidra til å styrke UiOs internasjonalisering hjemme. Det er en fin mulighet for studenter i Norge til å supplere egne pågående studier i et internasjonalt klasserom, og en interessant måte å utfordre seg selv både personlig og akademisk. Jeg håper mange UiO-studenter griper sjansen og søker om ISS-stipend, sier hun.

Published Feb. 6, 2020 11:56 AM - Last modified Feb. 6, 2020 12:07 PM