Informasjon for norsklærere

Praktisk informasjon


Faglig informasjon om hvert trinn

Se informasjon om kompetansemål, pensum, eksamen og evaluering.


Lærermøter

Se tidspunkt for lærermøter


Har du spørsmål?

Se kontaktveilederen for informasjon om hvem du skal kontakte. 

Det flerkulturelle klasserom

Velkommen til en ny sommer på ISS og til stimulerende og utfordrende undervisningsarbeid i det flerkulturelle klasserom.

 

Published Mar. 11, 2014 3:27 PM - Last modified Oct. 7, 2016 10:40 PM