Informasjon for norsklærere

Praktisk informasjon


Faglig informasjon om hvert trinn

Se informasjon om kompetansemål, pensum, eksamen og evaluering.


Lærermøter

Se tidspunkt for lærermøter

 

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified June 17, 2022 10:01 AM