Lærermøter 2018 (vil bli fortløpende revidert)

Alle trinn

Mandag 25. juni kl. 1430-1600: Canvas og Fagpersonweb, PC-stue 241, Helga Engs hus

Mandag 2. juli kl. 1400-1500 i rom 207, Georg Morgenstiernes hus (ved behov)

Trinn I

Tirsdag 26. juni kl. 1400-1500: Didaktisk verksted.Hvordan legge opp undervisningen på en tidseffektiv måte? Hvordan strukturere timene? Hvordan bruke nettressursen på en god måte? Deling av undervisningsopplegg og gode ideer. Rom 207, Georg Morgenstiernes hus.

Tirsdag 3. juli kl. 1400-1500: vurdering: skriftlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Torsdag 19. juli kl. 1400-1600: vurdering: muntlig eksamen, temaer til muntlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

 

Trinn II

Onsdag 27. juni kl. 1400-1500: Didaktisk verksted.Hvordan legge opp undervisningen på en tidseffektiv måte? Hvordan strukturere timene? Hvordan bruke nettressursen på en god måte? Deling av undervisningsopplegg og gode ideer. Rom 207, Georg Morgenstiernes hus.

Torsdag 5. juli kl. 1400-1500: vurdering: skriftlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus. UTSATT!!

Tirsdag 24. juli kl. 1400-1500: vurdering, skriftlig eksamen, 207, Georg Morgenstiernes hus

Torsdag 26. juli kl.1400-1500: vurdering, muntlig eksamen, 207, Georg Morgenstiernes hus 

 

Trinn III

Torsdag 28. juni kl. 1130-1230: Didaktisk verksted.Hvordan legge opp undervisningen på en tidseffektiv måte? Hvordan strukturere timene? Hvordan bruke nettressursen på en god måte? Deling av undervisningsopplegg og gode ideer. Vi skal også snakke om den nye ordningen for obligatorisk oppgave. Hvordan kan vi på best mulig måte jobbe med den obligatoriske oppgaven gjennom kurset? Rom 207, Georg Morgenstiernes hus.

Mandag 23. juli kl. 1130-1230: vurdering: skriftlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Torsdag 26. juli kl. 1130-1230: vurdering: muntlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

 

Trinn IV og Nynorsk

Møter etter avtale

Det kan bli nødvendig med flere kortere ad hoc-møter. Disse avtales etter behov.

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified July 25, 2018 12:57 PM