English version of this page

Ser frem til søknadsfristen for konvergensmiljø 7. juni

UiO:Livsvitenskap skal finansiere seks nye konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Søknadsrunden begynte i fjor og nå nærmer fristen seg for å sende inn komplett søknad.

I fjor lyste vi ut for tredje gang finansiering av konvergensmiljø hvor målet er å etablere seks nye forskergrupper som skal løse store samfunnsutfordringer med tverrfaglig livsvitenskap. Rett før påske var fristen for å levere prosjektskisse. 35 søkere leverte inn sine bidrag.

Carl Henrik Gørbitz, direktør i UiO:Livsvitenskap, venter ivrig på å motta søknadene og vedgår at han har høye forventinger etter å ha lest gjennom alle prosjektskissene.

- Skissene beskriver generelt prosjekter der bidrag fra fagmiljøer på tvers av UiO er integrert på en utmerket måte. Jeg ser det som et tegn på at det er en utbredt forståelse i organisasjonen av hva vi legger i "konvergens" innen livsvitenskap og hva vi ønsker å oppnå med disse tildelingene, sier Gørbitz.

Speed-dating på tvers av fagdisipliner

Et viktig ledd i søknadsprosessen er workshop med speed-dating som ble holdt digitalt i februar og mars. På workshopene fikk potensielle søkere anledning til å treffe forskere fra andre fagretninger for å diskutere mulige forskningsprosjekter.  
 

Fra prosjektskisse til komplett søknad

Innen 7. juni skal komplett søknad leveres med søknadsskjema (nettskjema), prosjektbeskrivelse, budsjett, samt CVer til prosjektleder og hovedforskerne. Kun de som leverte prosjektskisse er med i avsluttende runde og kan sende inn komplett søknad.

Prosessen fremover

I løpet av sommeren og høsten skal søknadene evalueres av eksperter og evalueringspanel. I november skal de nye konvergensmiljøene vedtas av styret til UiO:Livsvitenskap. Konvergensmiljøene forventes å starte opp innen våren 2022. 

Til nå har UiO:Livsvitenskap finansiert 14 konvergensmiljø, hvorav seks ble etablert i 2017 etter den aller første utlysningen og åtte ble etablert i 2019 etter den andre utlysningen.


Les hele utlysningen (engelsk)

Publisert 28. mai 2021 14:43 - Sist endret 28. mai 2021 14:50