English version of this page

Aktuelt

UiOs sentrale informasjonsside om koronaviruset (COVID-19)

  • vinner_akademisk_pris Livsvitenskap: Sommerprosjekt for studenter markert med plakatpriser 20. okt. 2020 15:27

    Førti studenter har fått arbeidserfaring fra forskningsprosjekt med stipend fra UiO:Livsvitenskap i sommer. Sommerprosjektene ble avsluttet med en utstilling og kåring av beste akademiske og populærvitenskapelige plakat.

  • livsvitenskapsbygget-copyrights-www-mir-no Kunnskapsgrunnlag om samlokalisering med OUS 19. okt. 2020 19:28

    Universitetsstyret vurderer at partnerskap med Oslo universitetssykehus (OUS) er det beste alternativet dersom Livsvitenskapsbygget ikke får økt rammen. Mandag 19.oktober leverte UiO og Helse Sørøst et kunnskapsgrunnlag for en samlokalisering av forskningsaktivitet.

Finansiering

Nyhetsbrev