English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

  • utlysninger_2019_660 Støtteordninger UiO:Livsvitenskap 19. juni 2019 08:38

    UiO:Livsvitenskap har ulike støtteordninger innen forskning, utdanning og innovasjon som skal bidra til å styrke livsvitenskap ved UiO.

  • livsvitenskapsbygget_adkomst_ratio_mir_1000 Livsvitenskapsbygget ved UiO: Prosessen for tematiske områder i gang 18. juni 2019 14:39

    I løpet av det neste året skal UiO komme fram til hvilke tematiske områder som skal prege Livsvitenskapsbygget som står ferdig i 2024. – Om det blir hjernehelse, nevrologiske sykdommer, antibiotikaresistens eller noe helt annet, det vet vi først om et år, sier UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, som har initiert arbeidet.