English version of this page

Tidligere arrangementer - Side 3

Tid og sted: 19. apr. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Førsteamanuensis Geir Heivoll, Institutt for offentlig rett (IOR), innleder om «Politi og møteoffentlighet på 1800-tallet».

Tid og sted: 1. mars 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Førsteamanuensis Kai Østberg, Høyskolen i Sørøst-Norge, innleder om: «Spydstikk med et smil. Den satiriske tradisjons rolle i norsk offentlighet, ca. 1840–1860».  

Tid og sted: 15. feb. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Prefekt og universitetslektor Henrik Edgren, Universitetet i Uppsala, innleder om «Offentlighet i tidningsopinion och politisk press under det tidlige 1800-talet» 

Tid og sted: 8. feb. 2018 12:3014:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av «Rettslige overgangsformer. Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling» (Oslo Studies in Legal History, 2017) redigert av Geir Heivoll (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, IOR) og Sverre Flaatten (førsteamanuensis ved Politihøgskolen), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 2. feb. 2018 12:0013:30, Eckhoffs hjørne i 2. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Har asylsøkere med avslag en rett til arbeid hvis de ikke kan returneres? Og hvordan kan mobilisering rundt denne saken hjelpe oss å forstå dagens migrasjonspolitikk og motstanden mot den?

 

Tid og sted: 1. feb. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Jakob Maliks, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), innleder om «Maktfordelingen og ytringsfriheten 1814‒1884 i forlengelsen av eneveldets offentlighetsstruktur».

Tid og sted: 18. jan. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Knut Dørum, Universitetet i Agder, innleder om den nye boka «Allmenningen. Historien om norsk offentlighet» (Universitetsforlaget, 2017).

Tid og sted: 30. nov. 2017 11:301. des. 2017 15:00, Stallen, Professorboligen, Karl Johans gate 47

International conference on branding Nordic aesthetics in Oslo.

Tid og sted: 26. okt. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Tim van Gerven, Amsterdam Universitet, innleder om «Cultivating Scandinavian Culture. Scandinavism and the Creation of a Scandinavian Identity in the Nineteenth Century».

Påmelding. 

Tid og sted: 12. okt. 2017 12:0015:00, Nasjonalbiblioteket

Et fagseminar med mini-utstilling i forbindelse med 200-årsmarkeringen av Marcus Thrane. 

Tid og sted: 5. okt. 2017 11:006. okt. 2017 12:30, Kulturlåven på Bru

Folkeskolen, folkehøyskolen, høyere utdannelsesinstitusjoner og det frivillige foreningslivet var sentrale arenaer for opplæring og deltakelse i nasjonale og nordiske offentligheter utover på 1800-tallet. Dette er temaer som behandles på denne workshopen.

Det er begrenset plass på workshopen, men kveldsarrangementet er åpent. Kontakt Ruth Hemstad eller Roald Berg

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:0013:00, Nasjonalbiblioteket

Henrich Steffens var norsk-dansk-tysk naturforsker, filosof og forfatter, og professor ved flere tyske universiteter. Steffens’ mange publikasjoner blir nå digitalisert ved Nasjonalbiblioteket.

Tid og sted: 26. sep. 2017 18:0019:45, Boksen, Kulturhuset, Youngsgate 6

Er innbyggerne i de nordiske landene verdens lykkeligste? Kan man måle lykke? I anledningen verdens lykkedag og Forskningsdagene 2017 inviterer UiO:Norden til debatt. 

Tid og sted: 16. aug. 2017 08:3010:00, Aalborg

Prosjektpresentasjon under det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg 2017.

Tid og sted: 24. juni 2017 09:3015:30, NTNU, Trondheim

Prosjektsesjon i to deler under Norske historiedager 2017.

Refsnes gods
Tid og sted: 12. juni 2017 12:0013. juni 2017 16:00, Refsnes gods (Godset 5, 1518 Moss)

Konferansen kommer til å inneholde en plenumssesjon hvor vi diskuterer forskningstematikken, presenterer forskningsplaner, og fastsetter veien videre for Nordic Branding.

Tid og sted: 11. mai 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor em. Lars Björne, Åbo Universitet, innleder om "Ringeagt mod... de constitutionelle Magter - tillåten regeringskritik och tryckfrihetsbrott i Norden på 1800-talet".

Tid og sted: 10. mai 2017 09:3011:30, Georg Morgenstiernes Hus, rom 219

På dette konseptseminaret vil vi analysere de ulike måtene man kan studere nordisk branding på. Dette innbefatter et fokus på deskriptive og analytiske tilnærminger til konseptet, og hva som kan sies å være "nordisk".

Tid og sted: 27. apr. 2017, København, Videnskabernes Selskab

Prosjektsesjon under Det tredje nordiske retshistorikermøde, København 2017 

Tid og sted: 20. apr. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Jesper Lundsby Skov, Syddansk Universitet, innleder om "Dansk konstitutionalisme efter 1848".

Tid og sted: 16. mars 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Katherine Aaslestad, West Virginia University, innleder om "Unexpected Wartime Legacies: German Central European Case Studies after 1814".

Tid og sted: 16. feb. 2017 15:0017:30, Lødrups kjeller

Dette seminaret vil bestå av en generell diskusjon om prosjektet og en idémyldring.

Tid og sted: 16. feb. 201719. feb. 2017, Schæffergården

Nordisk vinterskole/forskerkurs for PhD-kandidater og masterstudenter.

Tid og sted: 18. juni 2016 11:1513:15, Høgskolen i Volda

Presentasjon av det nye nordiske tverrfaglige prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900 (2016‒2018), som er en del av Universitetet i Oslos Norden-satsning.

Tid og sted: 2. juni 2016 12:0015:00, Rettshistorisk samling

En workshop om forsamlingsfrihet og møteoffentlighet etter 1814, med nordiske perspektiver.

Påmeldingsfrist 26. mai, til ruth.hemstad@nb.no