English version of this page

Renewing the Nordic Model (REN)

Den siste delen av det forrige århundret så modningen av den nordiske samarbeidsmodellen, men også fremveksten av neoliberalismen, som etter hvert aksellererte konkurransedrevet globalisering. I dag må den nordiske ‘kooperative ånden’ forholde seg til en nådeløs markedskonkurranse.

Denne gruppens formål er å studere vilkårene for bevaring og fornyelse av nordiske ‘samarbeidssamfunn’ i en stadig mer konkurransedrevet verden.

Unge og eldre raster.

En norsk dugnad.

Foto: jonasosthassel, Flickr, creative commons.

Om gruppen

I 2013 opprettet vi et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom det amerikanske instituttet for evolusjon (the American Evolution Institute) og en gruppe norske forskere innen fagfelt som biologi, kulturhistorie, statsvitenskap, økonomi og utdanning.

Prosjekter

Renewing the Nordic Model (REN) - (UiO:Norden)

Prosjektets tilnærming er tverrfaglig, basert på synergier mellom samfunnsfag og humaniora på den ene siden, og den «tredje bølgen» i evolusjonsvitenskap på den andre. Evolusjonsforskere vi samarbeider med er interessert i nordiske inklusive samfunn som eksempler på samarbeidets og altruismens (dvs. gruppeseleksjonens) kraft; i følge dette perspektivet slår Norge, Sverige og Danmark de fleste andre samfunn m.h.t. høy livskvalitet og produktivitet fordi de har utviklet en fin balansegang mellom samarbeid og konkurranse.

Følgelig er vårt mål å kaste et nytt blikk på de kulturelle, økonomiske og politiske mekanismer bak den nordiske samarbeidsmodellen. Vi skal se på utviklingen av samarbeidets etos i nordiske kulturer og skoleprogrammer, samt dynamikken mellom samarbeid og konkurranse i næringsliv og politiske prosesser.

 Prosjektet reiser tre hovedspørsmål:

  1. Hvordan kan nordiske land fornye sine samarbeidsmodeller slik at de kan håndtere utfordringer knyttet til globale markeder, klimaskiftet og økt migrasjon (og dermed mulige inngrep av sekteriske subkulturer);

  2. Hva er skjebnen til nordiske ‘prososiale’ verdier når de spres på internasjonale arenaer? Er universalisering av samarbeidssamufunn mulig eller legitim?

  3. I hvilken grad kan prosjektets radikale tverrfaglighet bringe nye innsikter i den kulturelle evolusjon av nordiske samarbeidssamfunn? Er det mulig å overkomme det legendariske gapet mellom naturfag og samfunnsfag? (CP Snow, «To kulturer», 1959).

Samarbeid

Studieprogrammer og emner

Ph.D.kurset 'Innovation for sustainable modernity: The Nordic Model and Beyond' vil bli tilbudt 27-31.mars 2017. 

 

Publisert 26. jan. 2016 09:41 - Sist endret 22. jan. 2021 13:14

Kontakt

Prosjektleder:

Nina Witoszek

Prosjektkoordinator:

Gudrun C. E. Helland