English version of this page

ECODISTURB: Tvisyn på nordisk natur

Prosjektet ECODISTURB undersøker nordiske responser på klimakrise og naturtap.

Bildet kan inneholde: briller, klær, ansikt, hår, hode.

Våren 2020 arrangerte ECODISTURB ni forelesninger om tverrfaglig økologi for en ny tidsalder

Antropocen, menneskets tidsalder, er foreslått som navn på den geologiske epoken vi nå går inn i. Mennesket anses som den viktigste faktor i de radikale endringer vi nå ser i klima og atmosfære, naturtap, kryosfære, hav og innsjøer. FNs klimapanel (IPCC) slo i 2021 fast at klimaendringene er utløst av menneskelig aktivitet. Det indikerer en ny sammenheng mellom menneske og natur.

Dette innebærer en tverrfaglig utfordring for nær sagt alle disipliner, fra human- og samfunnsvitenskap til biologi, geologi og de andre naturvitenskapene. Med utgangspunkt i det tverrfaglige forskningssamarbeidet ECODISTURB ved Universitetet i Oslo vil forelesningene gi anledning til å forstå og fordype seg i de tverrfaglige økologiske utfordringer som reises i antropocen.

Her finner du opptak av forelesningene

Neste arrangement:

Ingen kommende arrangementer

Publisert 26. mai 2020 15:14 - Sist endret 19. mai 2022 21:19