English version of this page

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Offentlighet og ytringsfrihet er forutsetninger for dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. Veien dit har gått gjennom kamp, konflikt og gradvise endringer. Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

Tekst fra stortingsforhandlingene 1836.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Om forskergruppen

Den tverrfaglige forskergruppen er en del av UiO:Norden, en av tre tematiske hovedsatsinger ved Universitetet i Oslo. Forskningen er et samarbeid mellom Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet, Nasjonalbiblioteket og Stortingsarkivet og et tilknyttet nordisk forskernettverk. Forskerne kommer fra en rekke ulike fag, som historie, jus, teologi, idéhistorie, statsvitenskap og litteraturvitenskap.

Mål

Ny viten om de historiske forutsetningene for fremveksten av ulike offentligheter i de nordiske landene etter 1815.

Les prosjektbeskrivelsen her [pdf]

Bakgrunn

Forskergruppen er et samarbeid mellom følgende institusjoner:

Forskergruppen inkluderer, og er en del av, et nordisk nettverk av forskere innen feltet (jf. detaljert deltagerliste her).

Samarbeid

Samarbeidende prosjekter

 

Publisert 27. jan. 2016 11:15 - Sist endret 22. jan. 2021 13:31