Knut Qvale

Senior Engineer - LINK
Image of Knut Qvale
Norwegian version of this page
Phone +47 22840723
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 4. etasje 0851 Oslo
Postal address Postboks 1144 0318 Oslo

Arbeidsområder

 • Redigering, foto og regi
 • Prosjektleder for videoproduksjoner
 • Brukerstøtte for videoproduksjon ved UniMedia

Bakgrunn

 • Medieutvikler ved InterMediaLab (2000 - )
 • Freelance i film- og video-produksjon (1987 - 2000)
 • Bachelor of Arts & Science, Brooks Institute, California (Film&Video, 1987)
Tags: Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling

Publications

 • Qvale, Knut; Mørch, Anders Irving & Refseth, Yngve (2009). Essay critic.
 • Qvale, Knut & Rasmussen, Ingvill (2008). TWEAK.
 • Qvale, Knut & Kluge, Anders (2008). Elevprodukt.
 • Skaar, Bjørn; Lindqvist, Tove & Qvale, Knut (2007). Språkpakken - om språkvansker og språkutvikling.
 • Hellevik, Ottar & Qvale, Knut (2004). Regresjonsanalyse I&2 (Innføring i form av Powerpoint-filer med lyd).
 • Qvale, Knut (2003). Den flerkulturelle skolen.
 • Qvale, Knut (2003). Språkrelaterte lærevansker.
 • Qvale, Knut (2001). Afasi og språk.

View all works in Cristin

Published June 20, 2013 12:28 PM - Last modified Nov. 25, 2019 3:15 PM

Projects