LINK - Senter for læring og utdanning

LINK er UiOs senter for læring og utdanning og er et viktig redskap for å realisere UiOs overordnede mål og strategier innen disse feltene. Vi er en ressurs for forelesere, studenter og enheter, og våre aktiviteter utvikles med forskningsbasert kunnskap om høyere utdanning. LINK er et tverrfakultært og tverrfaglig senter under universitetsstyret, og har et særlig ansvar for å sikre kunnskapsdeling, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, videreutvikle kompetanse på undervisning og øke studentenes læringsutbytte.

Ta universitetspedagogisk utdanning

LINK tilbyr kurs i universitetspedagogikk for faste og midlertidig vitenskapelige ansatte. Kursene skal bidra til å utvikle de ansattes forståelse og mestring av pedagogiske oppgaver innen høyere utdanning.

Dette kan vi hjelpe deg med!

Under finner du et bredt spekter av støttetjenester og arbeidsområder sortert fagtematisk. Vi har løpende dialog med hvert fakultet og snakker gjerne med ditt fagmiljø når du har spennende ideer og utfordringer å løse. 

Læring og undervisning

Hvordan kan vi legge om undervisningen til å bli mer aktiv? Hvilke metoder kan brukes for å videreutvikle studentaktive læringsformer?

Digitalisering

LINK er en sentral drivkraft i digitaliseringsarbeidet knyttet til undervisning på UiO. LINK støtter UiOs strategiske ledelse, fakulteter og undervisere med kompetanseutvikling for økt utdanningskvalitet. Blant annet bidrar LINK til utvikling, gjennomføring og oppfølging av fagmiljøenes undervisningsprosjekter, og har et spesielt ansvar for god anvendelse av digitale muligheter og videreutvikling av det digitale læringsmiljøet.

Produksjon av video og medieinnhold

Video, podcast og andre medieformater er på full fart inn i undervisning og forskningsformidling. Video og animasjoner kan skape entusiasme og gi liv til et faglig poeng. Det finnes mange bruksområder og produksjonsformer for video til undervisning og formidling og LINK kan gi råd om hvordan video kan inngå i en pedagogisk helhet.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

LINK er involvert i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter innen utdanningsfeltet - enten alene eller sammen med partnere i og utenfor Universitetet i Oslo - som bidrar til senterets forskningsbaserte profil. Les mer om LINKs Prosjektstøtte og se noen av pågående aktive prosjekter under

Finn ressurser

Her har vi samlet ressurser laget av LINK som er åpent tilgjengelig og kan brukes til inspirasjon og universitetspedagogisk utvikling

LINK anbefaler

05 des.
12:45, Domus Bibliotheca, Oslo and streamed online
06 des.
Domus Bibliotheca, Oslo and streamed online

LINK arrangerer

Ingen kommende arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ønsker du å få informasjon om aktuelt og nytt fra LINK, i tillegg til spennende arrangementer og kurs? Meld deg på

Du kan også se tidligere utgaver av våre nyhetsbrev

Kontakt oss

Hvis du har

  • innspill til nettsidene våre,
  • deltatt på våre kurs og/eller arrangementer og har en tilbakemelding til oss,
  • ønsker om å vite mer om et spesifikt tema som vi har nevnt i våre nyhetsbrev,

vil vår kommunikasjonsrådgiver høre fra deg.

Større utdanningssatsinger ved UiO

LINK er en hub for tett samarbeid med mange spennende initiativ og satsinger ved fakultetene, som LINK har bistått på ulike måter i utviklingen. Sammen bidrar vi til spredning av kunnskap og erfaringsdeling på tvers av UiO. 

LINK i sosiale medier