LINK - Senter for læring og utdanning

LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

LINKs arbeidsområder

Universitetspedagogisk utdanning

LINK tilbyr kurs i universitetspedagogikk for faste og midlertidig vitenskapelige ansatte. Kursene skal bidra til å utvikle de ansattes forståelse og mestring av pedagogiske oppgaver innen høyere utdanning.

Utvikling av tjenester og ressurser

Hovedformålet bak alt vi gjør er å øke studiekvaliteten ved Universitetet i Oslo. Dersom du har spørsmål eller har lyst til å komme i kontakt med oss, send oss en epost eller kom innom for en prat.

Digitalisering

LINK er en sentral drivkraft i digitaliseringsarbeidet knyttet til undervisning på UiO. LINK støtter UiOs strategiske ledelse, fakulteter og undervisere med kompetanseutvikling for økt utdanningskvalitet. Blant annet bidrar LINK til utvikling, gjennomføring og oppfølging av fagmiljøenes undervisningsprosjekter, og har et spesielt ansvar for god anvendelse av digitale muligheter og videreutvikling av det digitale læringsmiljøet.

Produksjon av video og medieinnhold

Video, podcast og andre medieformater er på full vei inn i undervisning og forskningsformidling. Video og animasjoner kan skape entusiasme og gi liv til et faglig poeng. Det finnes mange bruksområder og produksjonsformer for video til undervisning og formidling og LINK kan gi råd om hvordan video kan inngå i en pedagogisk helhet.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

LINK er involvert i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter innen utdanningsfeltet - enten alene eller sammen med partnere i og utenfor Universitetet i Oslo - som bidrar til senterets forskningsbaserte profil. Les mer om LINKs Prosjektstøtte og se noen av pågående aktive prosjekter under

  • E-pal prosjekt
  • DIVA
  • SAMMEN om læring – Systematisk programdesign for studentmedvirkning
  • INNOSAM – Innovasjonskraft gjennom nye samhandlingsformer mellom næringsliv og akademia
  • BÆREKRAFTLABORATORIET – Anvendt fagkunnskap i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

Arrangement

24 mai
Helga Engs hus rom 241
09 juni
09:00, Location at Blindern to be decided
10 juni
Location at Blindern to be decided

Aktuelt

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ønsker du å få informasjon om aktuelt og nytt fra LINK, i tillegg til spennende arrangementer og kurs? Meld deg på

Du kan også se tidligere utgaver av våre nyhetsbrev

Kontakt oss

Send oss en e-post hvis du har

  • innspill til nettsidene våre
  • deltatt på våre kurs og/eller arrangementer og har en tilbakemelding til oss
  • ønsker om å vite mer om et spesifikt tema som vi har nevnt i våre nyhetsbrev

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Større utdanningssatsinger ved UiO

LINK er en hub for tett samarbeid med mange spennende initiativ og satsinger ved fakultetene, som LINK har bistått på ulike måter i utviklingen. Sammen bidrar vi til spredning av kunnskap og erfaringsdeling på tvers av UiO.