LINK - Senter for læring og utdanning

LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

Kurs og arrangement

07 jan.
10 jan.
12:30, Helga Eng Hus PC-rom 241
15 jan.
12:30, LINKEN
16 jan.
09:30, LINKEN
17 jan.
21 jan.
13:00, LINKEN