LINK - Senter for læring og utdanning

LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

Kurs og arrangement

05 nov.
09:15, Helga Engs Hus PC-rom 241
07 nov.
09:15, Helga Engs Hus PC-rom 241
09 nov.
09:15, Helga Engs Hus PC-rom 241
13 nov.
12:30, Helga Engs Hus PC-rom 241
05 des.