Siri Jønnum

Arbeidsområder

  • Rådgivning for bruk av video i nettbasert utdanning, forskningsformidling, promotering og undervisning
  • Planlegging og gjennomføring av dokumentarer og annet audio-visuelt materiale for fjernsyn og web
  • Koordinering av produksjonsressurser
  • Administrative oppgaver knyttet til senteret

Bakgrunn

  • Fjernsynsjournalistikk, Volda DH
  • Mediepedagogikk, NTNU
  • Drama/teater, NTNU
  • Relasjonsledelse/EQ-terapi, EQ Institute
  • Div. kurs i prosjektledelse, prosjektkoordinering, coaching
Tags: prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, læringsmiljø, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Published June 20, 2013 12:28 PM - Last modified Nov. 25, 2019 3:15 PM

Projects

No ongoing projects