RITMO at the Norwegian Academy of Science and Letters

RITMO-researchers Bruno Laeng, Anne Danielsen and Alexander Refsum Jensenius will lecture about Music, Psychology and the Brain at the Norwegian Academy of Science and Letters.

RITMO at the Norwegian Academy of Science and Letters

From left: Alexander Refsum Jensenius, Olav Gjelsvik, Bruno Laeng, Anne Danielsen, Geir Olve Skeie, Are Brean.

Program

16.00    Kaffeservering

16.30    Åpning ved leder for gruppen for Filosofi og psykologi i Det  Norske Videnskaps-Akademi, professor Olav Gjelsvik

16.35    Professor Bruno Laeng (RITMO, Psykologi, UiO): "Psykofysiologien til 'chilling' musikk og 'groovy' rytmer: Noradrenalin og endorfiner."

17.15 – 17.25    Spørsmål og kommentarer

17.25 – 17.35    Pause

17.35 – 17.45    Førsteamanuensis Alexander R. Jensenius (RITMO, Musikk UiO):  "Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?"

17.45-55     Professor Anne Danielsen (RITMO, Musikk, UiO): "Hvor er egentlig beatet? Rytme og timing i rytmisk musikk."

17.55-18.15    Førsteamanuensis Are Brean (Norges musikkhøskole) og professor Geir Olve Skeie (Griegakademiet – Institutt for musikk): "Rytmen i hjernen - det nevrobiologiske substrat for oppfattelse av rytme."

Fra 18.15    Diskusjon

ca 19.00   Enkel servering

Møtet er åpent men krever påmelding. Du melder deg på ved å sende en e-post til Line Therese Nævestad: l.t.navestad@dnva.no senest 12. september 2019.

Published Sep. 30, 2019 9:28 PM - Last modified Mar. 26, 2020 5:00 PM