Workshop om opphavsrett innen åpen musikkforskning

RITMO og Universitetsbiblioteket inviterer til en workshop om opphavsrettsproblematikk innen åpen musikkforskning.

Brikker som viser åpen forskning

Innen forskning er fri og åpen tilgang til forskningsdata og -resultater et politisk mål, og det er i økende grad en betingelse for finansiering. Samtidig er opphavsretten viktig i kulturlivet. Disse to hensynene kan komme i konflikt, for eksempel innen musikkvitenskap. Ved Universitetet i Oslo har dette blitt aktualisert gjennom det pågående innovasjonsprosjektet MusicLab.

I denne workshopen er målet å samle relevante aktører innen forskning og kultur for å diskutere hvordan vi sammen kan finne gode løsninger som ivaretar opphavsretten og kunstneres mulighet til inntjening og samtidig gjør det mulig å dele data i følge åpen forskningsprinsipper.

Formål med workshopen

Å samle relevante aktører innen forskning og kultur for å diskutere hvordan vi kan løse opphavsrettslige problemer i musikkforskning i overgangen til åpen vitenskap.

Program 

  • Velkommen (Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket) 
  • Introduksjon til MusicLab (Solveig Sørbø, Universitetsbiblioteket) 
  • Introduksjon til åpen musikkforskning (Alexander Refsum Jensenius, RITMO, Institutt for musikkvitenskap) 
  • Rundebordsdiskusjon
  • Oppsummering (Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket)
Published July 7, 2022 12:34 PM - Last modified Aug. 7, 2022 8:30 PM