Open lecture: Faglig-pedagogisk dag

Postdoctoral researcher Alexander Refsum Jensenius will hold an open lecture during the annual "Faglig-pedagogisk dag" at University of Oslo.

Tittel: Musikk og bevegelse

Sammendrag: Musikk oppstår som bevegelse hos musikeren, og musikk skaper bevegelse hos den som lytter. Selv om de fleste er enige om at kropp og bevegelse er en naturlig, og essensiell, del av musikkopplevelsen, har det vært påfallende lite fokus på musikkrelaterte bevegelser i undervisning og forskning. Forelesningen vil gi en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå og studere musikkrelaterte bevegelser.

Tags: lecture, music, movement
Published June 16, 2019 10:16 PM - Last modified June 16, 2019 10:16 PM