Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Biologi (BIO80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i biologi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Denne emnegruppen vil erstattes av en ny 80-gruppe i biovitenskap fra 2018.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Obligatoriske emner:

Velg ett av disse emnene:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.