80-gruppe – Biovitenskap (IBV80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i biovitenskap. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Velg fire av disse emnene:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Overgangsordning

Tidligere emnegrupper Biologi 40-gruppe, Biologi 80-gruppe, Molekylær biovitenskap 40-gruppe  og Molekylær biovitenskap 80-gruppe er under utfasing. Disse emnegruppene vil gjelde fram til og med høst 2021.

Hvis du har emner fra både gammel og ny emnegruppe, ta kontakt med Institutt for biovitenskap for mer informasjon.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.