Fagkritisk dag 18.mars avlyses. Ny dag settes opp senere. Undervisning i ARK2120 vil fortsatt forskyves 1 uke fram.

Mar. 13, 2009 2:08 PM

OBS! Undervisningen den 18. mars går ut pga fagkristisk dag. Undervisningen er forskjøvet med en uke.

Feb. 5, 2009 4:55 PM