Emner innen historie, arkeologi og konservering

Viser 1–168 av 168 emner
Emne Studiepoeng
ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 – Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 – Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 – Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 – Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 – Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 – Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 – Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 – Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
HIS1000 – Innføring i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
HIS1200L – Eldre historie fram til ca. 1800 for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L – Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (20 studiepoeng) 20
HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS2112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS2124 – The History of Early Medieval England (c. 400-1000) (10 studiepoeng) 10
HIS2128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2133 – The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2140 – Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS2143 – What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2160 – Innovation and technological change from antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS2161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS2171 – Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS2310 – History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2318 – Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS2345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS2359 – Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden (10 studiepoeng) 10
HIS2361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS2362 – The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS2422 – Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS2423 – Reel Reality: Movies in 20th Century History (10 studiepoeng) 10
HIS2424 – America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS2426 – Norge under hakekorset 1940-1945 – et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4012 – Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4015L – Historie i praksis (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 – Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4060 – Kvantitativ tenkning i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4120 – Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4124 – The History of Early Medieval England (c. 400-1000) (10 studiepoeng) 10
HIS4128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4133 – The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 – Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4143 – What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS4150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4160 – Innovation and technological change fram antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS4162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS4171 – Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS4210 – Den lange senantikken. Transformasjonen av den romerske verden (ca. 250-750) (10 studiepoeng) 10
HIS4220 – Emosjoner i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4230 – Introduction to International History: readings and perspectives (10 studiepoeng) 10
HIS4310 – History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4318 – Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS4354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS4362 – The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4423 – Reel Reality: Movies in 20th Century History (10 studiepoeng) 10
HIS4424 – America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
KONS1000 – Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS1001 – Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS1005 – Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2010 – History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS2060 – Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 – Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS2070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3021 – Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4010 – Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 – Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 – Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4037 – Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4038 – Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4039 – Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4042 – Konsolidering og stabilisering (20 studiepoeng) 20
KONS4044 – Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4046 – Visuell reintegrering (10 studiepoeng) 10
KONS4050 – Anvendt materialvitenskap (10 studiepoeng) 10
KONS4060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS4080 – Praksissemester (30 studiepoeng) 30
KONS4081 – Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KONS4091 – Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4510 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 – Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II (10 studiepoeng) 10
KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering (20 studiepoeng) 20
KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering (60 studiepoeng) 60
MITRA4000 – Key Issues in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4001 – Reading course I - Key Issues in Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4010 – Methods and Theory in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4011 – Reading course II - Methods and Theory In Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4020 – Research and Writing Training in History I (5 studiepoeng) 5
MITRA4030 – Research and Writing Training in History II (5 studiepoeng) 5
MITRA4040 – Research and Writing Training in History III (5 studiepoeng) 5
MITRA4095 – Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MITRA4300 – Global Encounters 1850 - 2010 - Transnational Movements of People, Ideas and Commodities (10 studiepoeng) 10
MITRA4400 – Field Term - Internship for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MITRA4421 – War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
MITRA4450 – Field Term - History Project for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
PECOS4031 – Thesis seminar 1, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4041 – Thesis seminar 2, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30