Emner innen historie, arkeologi og konservering

Viser 1–174 av 174 emner
Emne Studiepoeng
ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 – Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 – Classical Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK2031 – Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2140 – The Archaeology of Migration and Mobility (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 – Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 – Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 – Environmental Archaeology and Archaeometry (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4140 – The Archaeology of Migration and Mobility (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 – Kulturarvsarkeologi: om fortid i samtid (10 studiepoeng) 10
ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 – Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
HIS1000 – Innføring i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
HIS1200L – Eldre historie fram til ca. 1800 for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1210INTER – Eldre historie fram til ca. 1800 for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (20 studiepoeng) 20
HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS2112 – Imperium Romanum (10 studiepoeng) 10
HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS2118 – Rome and the Rise of Its Empire (509–31 BCE) (10 studiepoeng) 10
HIS2124 – The History of Early Medieval England (c. 400-1000) (10 studiepoeng) 10
HIS2128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2133 – The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2140 – Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS2143 – What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS2144 – Conflict and Order in Medieval Italy and Scandinavia (10 studiepoeng) 10
HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2160 – Innovation and technological change from antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS2162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS2171 – Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS2310 – History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2318 – Fra Teddy Roosevelt til Trump: Presidentvalg i USA siden 1900 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2336 – History of 19th century exploration (10 studiepoeng) 10
HIS2342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS2345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS2359 – Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden (10 studiepoeng) 10
HIS2361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS2362 – The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2363 – From Cotton Mill to Megastore: Working in the West since 1845 (10 studiepoeng) 10
HIS2370 – Krig og fred, opprør og frigjøring. Stormaktene og den globale kalde krigen. (10 studiepoeng) 10
HIS2371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2422 – Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS2423 – Reel Reality: Movies in 20th Century History (10 studiepoeng) 10
HIS2424 – America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS2426 – Norge under hakekorset 1940-1945 – et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS2427 – Intellectual Property, Piracy, and the Commons through History (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4015L – Historie i praksis (10 studiepoeng) 10
HIS4031 – Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4060 – Kvantitativ tenkning i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095 – Masteroppgave i historie (30 studiepoeng) 30
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4100 – Viking and Medieval Europe: Interdisciplinary Perspectives (10 studiepoeng) 10
HIS4118 – Rome and the Rise of Its Empire (509–31 BCE) (10 studiepoeng) 10
HIS4120 – Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4124 – The History of Early Medieval England (c. 400-1000) (10 studiepoeng) 10
HIS4128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4133 – The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 – Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4143 – What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS4144 – Conflict and Order in medieval Italy and Scandinavia (10 studiepoeng) 10
HIS4160 – Innovation and technological change fram antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS4170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS4170EHS – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS4171 – Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS4210 – Den lange senantikken. Transformasjonen av den romerske verden (ca. 250-750) (10 studiepoeng) 10
HIS4211 – Political and Legal Culture in the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
HIS4215 – Roma Caput Mundi. Historiske perspektiver på topografi, religion og makt (10 studiepoeng) 10
HIS4217 – History of the World in the Year 1000 (10 studiepoeng) 10
HIS4220 – Emosjoner i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4221 – Revolusjon, diktatur og demokrati – politisk ideologi i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4225 – Racism: The History of a Powerful Idea (10 studiepoeng) 10
HIS4230 – Introduction to International History: readings and perspectives (10 studiepoeng) 10
HIS4231 – Norge - et rikt lite land i verden. Historiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
HIS4235 – Modern Global Society: Its History and Historiography (10 studiepoeng) 10
HIS4310 – History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS4317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4318 – Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4336 – History of 19th century exploration (10 studiepoeng) 10
HIS4354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS4362 – The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4363 – From Cotton Mill to Megastore: Working in the West since 1845 (10 studiepoeng) 10
HIS4400 – Arbeidspraksis for historiestudenter (30 studiepoeng) 30
HIS4423 – Reel Reality: Movies in 20th Century History (10 studiepoeng) 10
HIS4424 – America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS4427 – Intellectual Property, Piracy, and the Commons through History (10 studiepoeng) 10
KONS1000 – Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS1001 – Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS1005 – Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2010 – History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS2060 – Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 – Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS2070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3021 – Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4010 – Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 – Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 – Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4037 – Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4038 – Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4039 – Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4042 – Konsolidering og stabilisering (20 studiepoeng) 20
KONS4044 – Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4046 – Visuell reintegrering (10 studiepoeng) 10
KONS4050 – Anvendt materialvitenskap (10 studiepoeng) 10
KONS4060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS4080 – Praksissemester (30 studiepoeng) 30
KONS4081 – Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KONS4091 – Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4510 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 – Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II (10 studiepoeng) 10
KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering (20 studiepoeng) 20
KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering (60 studiepoeng) 60
MITRA4000 – Key Issues in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4001 – Reading course I - Key Issues in Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4010 – Methods and Theory in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4011 – Reading course II - Methods and Theory In Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4020 – Research and Writing Training in History I (5 studiepoeng) 5
MITRA4030 – Research and Writing Training in History II (5 studiepoeng) 5
MITRA4040 – Research and Writing Training in History III (5 studiepoeng) 5
MITRA4095 – Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MITRA4300 – Global Encounters 1850 - 2010 - Transnational Movements of People, Ideas and Commodities (10 studiepoeng) 10
MITRA4400 – Field Term - Internship for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MITRA4421 – War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
MITRA4450 – Field Term - History Project for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
PECOS4031 – Thesis seminar 1, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4041 – Thesis seminar 2, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30