This course is discontinued

Semester page for ARK4150 - Autumn 2005

De som er interessert i feltkurset vår 2006, må gi beskjed til studiekonsulent Mimi Koppang innen 1. oktober. Fristen er satt såpass tidlig fordi søknad om stønad til Lånekassen og søknad om visum til Sør-Afrika erfaringsmessig tar lang tid.

Sep. 5, 2005 3:53 PM