Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1) - Foreløpig har vi kun oversikt over undervisningen i gruppe 1. Studenter på gruppe 2 og 3 bes kontakte sin faglærer for nærmere opplysninger om sin undervisningsplan.  se "Tid og sted"  Innledning: Pensum, eksamen, målsetting, "trosbekjennelse", et første riss av temaet.   
28.08.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1)     Avlyst!   
04.09.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1)     Europa og stormaktene 1900-2003  LITTERATUR: Repeter grunnfags-(/gymnas-)bøkene. 
11.09.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1)     Forspillet til første verdenskrig, I og II (*NB*: Seminaret varer i to dobbelttimer)  LITTERATUR: Joll, Introduction, kapittel 2-3, Conclusion; Koch, Introduction, kapittel 1, 5, 9. Kilde: Septemberprogrammet.

  

18.09.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1)     Avlyst på grunn av reisefravær   
25.09.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1 *Undervinsningen varer fra 16.15-20*)     Forspillet til andre verdenskrig I og II  LITTERATUR: Bell, kapittel 1-4, 13-15; Robertson, Introduction, kapittel 1, 3-6, 8-9. Kilde: Hossbachdokumentet.  
02.10.2003Geir Lundestad (NB: gruppe 1)     Den nye verden i 1945; Debatten om årsakene til den kalde krigen, I.  LITTERATUR:Lundestad, kapittel (1-)2-3; Westad, kapittel 1-3, 13; Petchatnov. 
09.10.2003Geir Lundestad    Debatten om årsakene til den kalde krigen, II  LITTERATUR: Som for 2. 10. 
16.01.2003Geir Lundestad     Den geografiske og rustningsmessige utvidelse av den kalde krigen  LITTERATUR: Lundestad, kapitlene 4-5, 8; Westad, kapitlene 14-15. 
23.10.2003Geir Lundestad     Slutten på den kalde krigen  LITTERATUR: Lundestad, kapitlene 6-7, 10; Westad, kapittel 16.  
30.10.2003Geir Lundestad     Undervisningen avlyst pga reisefravær   
06.11.2003Geir Lundestad *undervisningen varer fra 16.15-20.00*    I: Empire by Invitation, II: Stormakters vekst og fall 1900-2003. Oppsumering "den siste olje"  LITTERATUR del I: Lundestad, kapittel 9, Lundestad, Empire by Invitation. LITTERATUR del II: Alt av pensum som ikke er lest to ganger! 
13.11.2003Geir Lundestad     Eksamen!  2 timers klasseromseksamen. Lykke til! 
Publisert 7. mars 2005 15:25