Semesterside for HIS4090 - Høst 2015 - Termin 2

Tidsplanen for munnleg eksamen i HIS4090 hausten 2015 finn du her.

Sensuren på masteroppgåva vert kunngjort i morgon, tysdag 8. desember, kl. 12:30 på oppslagstavla i 4. etasje i Niels Treschows hus.

Vennleg helsing,

studieadministrasjonen v/IAKH

7. des. 2015 14:32