Beskjeder

Publisert 8. apr. 2013 11:26

Oppgaveteksten til den andre obligatoriske innleveringen finner du her. Innleveringsfristen er mandag 22.4. kl. 14.00 i grupperommet i Fronter. Besvarelsene vil bli rettet til mandag 29.4. og de som eventuelt ikke skulle få godkjent på faglig grunnlag kan levere på nytt innen tirsdag 7.5. kl. 14.00, igjen i grupperommet i Fronter.

Full innleveringsinnstruks finner du her.

Publisert 6. mars 2013 13:46

Oblig 2. Merk at oppgaveteksten til den andre obligatoriske innleveringen blir publisert her mandag 8.4. Innleveringsfrist er mandag 22.4..

Publisert 14. feb. 2013 11:08

Gruppene i uke 10: Merk at gruppene som var satt opp i uke 10 er flyttet til uke 9 grunnet studietur. Tidspunktene og eventuelt rommene er noe forandret for enkelte av gruppene. Dette vil oppdateres under tid og sted i løpet av kort tid.

Publisert 13. feb. 2013 13:24

OBLIG 1:

Oppgaveteksten til den første obligatoriske oppgaven finner dere her .

Husk å lese det som står under 'viktig informasjon'. Innleveringsfristen er 27.2. kl. 14.00 i grupperommet i Fronter. Obligene vil bli rettet til 13.3 og man er selv ansvarlig for å gå inn i Fronter for å sjekke at de er godkjent. De som eventuelt ikke skulle få besvarelsen godkjent på faglig grunnlag får levere på nytt én uke senere, altså innen 20.3. kl. 14.00 i grupperommet i Fronter.

Full innleveringsinnstruks finner dere her .

Publisert 2. jan. 2013 12:48

Første obligatoriske innlevering: Oppgaveteksten til den første obligatoriske innleveringen vil bli publisert her onsdag 13.2.. Innleveringsfristen er onsdag 27.2. kl. 14.00 i det rerspektive grupperommet i Fronter. Besvarelsens omfang er på 2-3 sider.

Nærmere informasjon og full innleveringsinnstruks vil bli lagt ut senere.