Det blir forlenget frist for innlevering av essay i FIL 4100/4110. Fristen blir den 15.12, før klokka 14, på ekspedisjonskontoret.

Dec. 2, 2004 1:00 AM

Essayforslag (del II)

Følelser og handlingsfrihet

Følelser og rasjonalitet i handlingsforklaring

Følelser og radikal tolkning

Følelser, selvinnsikt og selvbedrag

Hvordan, og i hvilken grad, kan naturvitenskap belyse menneskers følelsesliv?

Forholdet mellom biologiske og kognitive tilnærminger til følelser

Hvilken rolle spiller empirisk forskning for utviklingen av en filosofisk forståelse av følelser?

Hvordan kan teorier om følelser bidra til å belyse forholdet mellom sjel og legeme?

Oct. 27, 2004 2:00 AM

Ekstra undervisningstidspunkt:

Tid: Tirsdag 19.10 kl. 10:15-12

Sted: Seminarrom 1210, Niels Treschows hus

Oct. 6, 2004 2:00 AM