Semester page for FIL4100 - Spring 2009

IMPORTANT: This week there will only be one meeting, which will take place on Thursday 14PM - 18PM, aud. 5 Eilert Sundts hus. There will be no meeting Tuesday or Wednesday.

Feb. 9, 2009 12:01 PM

VIKTIG BESKJED: Vi gjør oppmerksom på at emnet har oppstart onsdag 21. januar ikke 14. januar slik det står under Tid og sted for undervisning.

Jan. 13, 2009 10:36 AM

For nærmere informasjon om seminaret, pensum o.l., se her .

Dec. 15, 2008 10:37 AM