This course is discontinued

Essayet: Innleveringsfrist for lite og stort essay er mandag 18. desember innen klokka 14.00 på ekspedisjonskontoret, 4 etg Niels Treschows hus. Full innstruks for oppgaveinnlevering finnes her

Oct. 23, 2006 12:17 PM

The workshop with Prof. Abraham will take place on the 16th of November instead of the 23d. However, the meeting on the 23d will still be extended with two hours (see detailed course plan).

Oct. 10, 2006 11:48 AM

VIKTIG: Grunnet utsatt oppstart for undervisningen, er det nå en kollisjon mellom dato for skoleeksamen og siste undervisning. Vi vil derfor forsøke å legge eksamen til tidlig i uke 50 istedenfor slutten av uke 49 slik det nå er annonsert. Nærmere beskjed om nøyaktig dato kommer snart. Vi beklager dette!

Aug. 24, 2006 2:05 PM