This course is discontinued

Undervisningsplan

Med forbehold om endring. Første undervisningstime er 31.januar! Der vil man skrive seg på en seminargruppe. Seminargruppene møtes to ganger.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
31.01.2012John Ødemark   Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus  Forelesning: Hva var trolldomsprosessene?  Gilje 2001, Gilje 2003, Levack: introduksjon og kapittel 1 (s. 1-74) 
07.02.2012John Ødemark  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Hvordan forstå trolldomsforestillinger?  Clark 2001: introduksjon (s. 1-9), Clark: «Inversion, Misrule and the Meaning of Witchcraft» i Oldridge (red.) The Witchcraft Reader, Gaskill 
14.02.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Teologiske forutsetninger for hekseforfølgelsene  Levack 2006, kapittel 4, s. 109-133; Ankerloo & Henningsen 1987/2001, Del 1 (Baroja, Clark, Tedeschi). Les også Oldridge 2008, kapittel 14 og 15 og tekstutdragene fra Medieval Sourcebook som finnes under "Nettressurser" i Fronter 
21.02.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Juridiske forutsetninger for hekseforfølgelsene  Levack 2006, kapittel 3, s. 74-108; Ankerloo & Henningsen 1987/2001, Del 1 (Baroja, Clark, Tedeschi). Les også Oldridge 2008, kapittel 17, 18, 19 og 20 og tekstutdraget fra Jean Bodin som finnes under "Nettressurser" i Fronter 
28.02.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Magi og trolldom og norske svartebøker  Davies 2003/2007, kapittel 5 & 6, s. 119-161; Ankerloo og Clark 2002, Part 3, s. 97-169. 
06.03.2012Ørnulf Hodne  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Trolldom i norsk tradisjon  Hodne, s. 9-31. 
13.03.2012Ørnulf Hodne  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Trollfolk for retten  Hodne, s. 208-265 
20.03.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 10.15-12, seminarrom 1 P.A. Munchs hus  Seminar gruppe 1  Arbeid med kvalifiseringsoppgave 
20.03.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Seminar gruppe 2  Arbeid med kvalifiseringsoppgave 
21.03.2012Ane Ohrvik  Onsdag 14.15-16, seminarrom 454 P.A. Munchs hus  Seminar gruppe 3  Arbeid med kvalifiseringsoppgave 
27.03.2012John Ødemark  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Sjamanisme, sabbat og trolldomsprosesser i Finnmark  Ginzburg, Hagen, særlig s. 30-56, Laugerud. Repeter Clark om "inversjon". 
30.03.2012  Fronter innen kl. 15:00  INNLEVERING AV KVALIFISERINGSOPPGAVE   
02.04.2012  Uke 14  PÅSKEFERIE   
10.04.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 10.15-12, seminarrom 1 P.A. Munchs hus  Seminar gruppe 1  Arbeid med eksamensoppgaver 
10.04.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Seminar gruppe 2  Arbeid med eksamensoppgaver 
11.04.2012Ane Ohrvik  Onsdag 14.15-16, seminarrom 3 P.A. Munchs hus  Seminar gruppe 3  Arbeid med eksamensoppgaver 
17.04.2012Ane Ohrvik  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus   Forelesning: Heksesabbat  Oldridge 2008, kapittel 9, 10, 11 & 12, s. 87-119. 
08.05.2012John Ødemark  Tirsdag 14.15-16 aud 2 Georg Sverdrups hus  Forelesning: Djevelbesettelse og eksorsisme  Ferber 
31.05.2012    SKRIFTLIG EKSAMEN  4 timer 
Published Dec. 21, 2011 11:50 AM - Last modified Mar. 23, 2012 12:40 AM