Semester page for NFI1100 - Autumn 2009

Viktig informasjon om eksamen høst 2009 (unfortunately only in Norwegian).

Det er kommet en ny utgave av student-avisen fra ILN som blant annet inneholder eksamensinformasjon: http://www.hf.uio.no/iln/studier/studenten/utg2-2009/

Nina

Nov. 11, 2009 10:10 AM

Hi, and welcome to NFI1100!

In case of doubt: Lessons will be held on Wednesdays only. The Detailed teaching plan has the correct information.

(So no teaching in NFI1100 on Mondays - in spite of what is said under "Time and place". It will be corrected there as well as soon as possible.)

So: See you Wednesday 19th in PAM 454!

Aug. 16, 2009 6:40 PM