Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Muntlig kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Obligatorisk frammøte 75%

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Skriftlig eksamen

Tid: 24. mai kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Muntlig eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 11:05