English version of this page

Silurveien 2

Silurveien 2 ligger på Ullern og er vanligvis stedet for de fleste eksamener ved UiO.

Finn fram

Den letteste måten å komme seg til Silurveien på er med T-banelinje 3 til Åsjordet stasjon.

Åpent Hus

Det blir arrangert Åpent Hus hvert semester hvor du kan du kan besøke Silurveien og gjøre deg kjent med lokalene og Inspera / QP. Dato kommer i begynnelsen av neste semester.

Finn riktig inngang til eksamensalene

3. etasje i bygg B, C og D

  • Hvis du skal ha eksamen i sal 3B, benytt inngang B/C
  • Hvis du skal ha eksamen i sal 3C benytt enten inngang B/C eller C/D
  • Hvis du skal ha eksamen i sal 3D benytt enten inngang C/D

4. etasje i bygg C og D

  • Hvis du skal ha eksamen i sal 4C benytt inngang C/D
  • Hvis du skal ha eksamen i sal 4D benytt inngang C/D

Skal du sitte på enerom eller mindre sal?

Studenter som har fått innvilget enerom eller skjermede plasser skal sitte i sal 4C. Hvis du skal ha eksamen i sal 4C benytter du inngangen mellom C/D. NB! Det gjelder ikke studenter som har fått innvilget skjermvegg. 

Har du mistet eller glemt noe i Silurveien?

Studenter som har glemt verdisaker i Silurveien bes ta kontakt med vakt- og alarmsentralen. Andre gjenglemte gjenstander, for eksempel klær, paraplyer og bøker, blir oppbevart i Silurveien i tre måneder før de blir gitt bort eller kassert.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

Hva møter deg i Silurveien?

UiOs lokaler i Silurveien er skreddersydd for eksamen og er formet for å gi deg den beste eksamensopplevelsen. Lokalene består av 680 eksamensplasser og strekker seg over 2 etasjer.

I 1.etg mellom inngang A og B er det et oppholdsområde med en kafé hvor det er mulig å være før eksamen starter. Her er det også mulighet for å kjøpe kaffe og snacks. Ventearealet åpner klokken 07.30 og det er mulighet for å handle kaffe og snacks fra kl. 08.00.