English version of this page

Silurveien 2

Silurveien 2 ligger på Ullern og er stedet for de fleste eksamener ved UiO.

Finn fram

Den letteste måten å komme seg til Silurveien på er med T-banelinje 3 til Åsjordet stasjon.

Åpent Hus

29 okt.
10:00, Silurveien 2, bygg 3B

Den 29. oktober har vi åpent hus. Du kan komme og gjøre deg kjent med lokalene og eksamenssystemene Inspera og Questionmark Perception.

Finn riktig inngang til eksamensalene

3. etasje i bygg B, C og D

  • Hvis du skal ha eksamen i sal 3B, benytt inngang B/C
  • Hvis du skal ha eksamen i sal 3C benytt enten inngang B/C eller C/D
  • Hvis du skal ha eksamen i sal 3D benytt enten inngang C/D

4. etasje i bygg C og D

  • Hvis du skal ha eksamen i sal 4C benytt inngang C/D
  • Hvis du skal ha eksamen i sal 4D benytt inngang C/D

Skal du sitte på enerom eller mindre sal?

Studenter som har fått innvilget enerom eller skjermede plasser skal sitte i sal 4C. Hvis du skal ha eksamen i sal 4C benytter du inngangen mellom C/D.

NB! Det gjelder ikke studenter som har fått innvilget skjermvegg. 

Bokkontroll

Oppmøtetiden for studenter som skal ha bokkontroll ved jurdiske emner er kl. 07:45. Du møter ved angitt sal.
Mens bokkontrollen pågår, kan du vente i oppholdsområdet eller kantineområdet i 1.etasje bygg B.

Har du mistet eller glemt noe i Silurveien?

Studenter som har glemt verdisaker i Silurveien bes ta kontakt med vakt -og alarmsentralen. Andre gjenglemte gjenstander som for eksempel klær, paraplyer, bøker, etc. blir oppbevart i Silurveien i 3 måneder før de blir donert bort eller kassert. 

Forsinket til eksamen?

Du kan komme inntil 30 minutter etter eksamensstart ved forsinkelser på eksamensdagen. 

Hva møter deg i Silurveien?

UiOs lokaler i Silurveien er skreddersydd for eksamen og er formet for å gi deg den beste eksamensopplevelsen. Lokalene består av 680 eksamensplasser og strekker seg over 2 etasjer.

I 1.etg mellom inngang A og B er det et oppholdsområde med en kafé hvor det er mulig å være før eksamen starter. Her er det også mulighet for å kjøpe kaffe og snacks. Ventearealet åpner klokken 07.30 og det er mulighet for å handle kaffe og snacks fra kl. 08.00.