English version of this page

Silurveien 2

Silurveien 2 ligger på Ullern og er vanligvis stedet for de fleste eksamener ved UiO.

Finn fram

Den letteste måten å komme seg til Silurveien på er med T-banelinje 3 til Åsjordet stasjon.

Smitteverntiltak i Silurveien

Her finner du viktig informasjon om smittevernstiltak ved eksamen i Silurveien høsten 2021.

Kun inngangene på baksiden av bygget skal brukes

UiO har eksamenssaler i 3.etg bygg B,C og D og 4.etg bygg C og D. Sjekk i Studentweb hvilken sal du skal sitte i før du kommer til eksamen. Når du kommer til Silurveien 2 kan du følge skilting til riktig inngang.

Skal du sitte på enerom eller mindre sal?

Studenter som har fått innvilget enerom eller skjermede plasser skal sitte i sal 4C. Hvis du skal ha eksamen i sal 4C benytter du inngangen mellom C/D. NB! Det gjelder ikke studenter som har fått innvilget skjermvegg. 

Har du mistet eller glemt noe i Silurveien?

Studenter som har glemt verdisaker i Silurveien bes ta kontakt med vakt- og alarmsentralen. Andre gjenglemte gjenstander, for eksempel klær, paraplyer og bøker, blir oppbevart i Silurveien i tre måneder før de blir gitt bort eller kassert.

Spørsmål?