This course is discontinued

ENG2328 – Medieval English Literature, Introduction

Course content

Et introduksjonskurs i engelsk middelalderlitteratur som kombinerer lesning av tekster fra gammel- og middelengelsk periode (i oversettelse til moderne engelsk) med en litteraturhistorisk fremstilling og noe sekundærlitteratur relatert til enkelttekster og sjangre. Det legges vekt på å sette tekstene inn i en historisk og kulturhistorisk sammenheng.

Learning outcome

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kjennskap til enkeltverk og sjangre, en oversikt over hovedlinjer i periodens litteraturhistorie, og innsikt i de historiske og kulturhistoriske forutsetninger for utviklingen av engelsk litteratur i tidsrommet frem til ca. 1500.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

The students must have taken at least 10 study points in literature/culture, preferably ENG1303 – British Literature / ENG1505 – British Civilisation or equivalent.

Recommended previous knowledge

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Overlapping courses

This course overlaps with ENG4368 – Medieval English Literature, introduction (discontinued).

Teaching

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studenten deltar aktivt i undervisningen.

Examination

Studentene skal levere ett obligatorisk essay på ca. 5 standardsider, ca. 11.500 tegn, innen en fastsatt frist. Det gis tilbakemelding på arbeidet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at oppgaven er godkjent. Vurderingen baseres på en 4 timers skriftlig eksamen som bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Other

Undervises høsten 2004, høsten 2005, høsten 2006

Facts about this course

Credits

10

Teaching language

English