This course is discontinued

ENG4306 – The Essential Oscar Wilde

Course content

Emnet handler om forfatterskapet til Oscar Wilde (1843-1916), en stor estetiker, humorist og dramatiker. Dette emnet vil tilby et studium av et representativt utvalg av Wildes skuespill, prosa og dikt med hovedfokus på hans iscenesettelse av kjønn og seksualitet i 1880- og 90-årene, hans litteraturhistoriske posisjon, hans estetiske teorier og hans livsfilosofi.

Learning outcome

Å utvikle detaljert kjennskap til Oscar Wildes forfatterskap og særlig hans lek med kjønn, seksualitet og identitet. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn og seksualitet.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Minimum 3, maximum 15 students.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

For students outside the literature program at least 20 study points of English-language literature, English grammar or British or American civilization are required.

Teaching

The course will consist of a weekly double period of seminar teaching throughout the semester. In the middle of the semester, there will be a teaching-free period (one week in the fall, two weeks in the spring) that are meant to be used for individual study and essay-writing.

Examination

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider, som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Other

With an extended reading list, this course can be taken as a 15 credit "hovedemne" for "hovedfag" in English

Facts about this course

Credits

10

Teaching

The course will be announced at least one year ahead.

Examination

The course will be announced at least one year ahead.

Teaching language

English