Dette emnet er nedlagt

ENG4306 – The Essential Oscar Wilde

Kort om emnet

Emnet handler om forfatterskapet til Oscar Wilde (1843-1916), en stor estetiker, humorist og dramatiker. Dette emnet vil tilby et studium av et representativt utvalg av Wildes skuespill, prosa og dikt med hovedfokus på hans iscenesettelse av kjønn og seksualitet i 1880- og 90-årene, hans litteraturhistoriske posisjon, hans estetiske teorier og hans livsfilosofi.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til Oscar Wildes forfatterskap og særlig hans lek med kjønn, seksualitet og identitet. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn og seksualitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset har et deltagertall på minumum 3 og maksimum 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider, som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk