This course is discontinued

ENG4368 – Medieval English Literature, introduction

Course content

Et introduksjonskurs i engelsk middelalderlitteratur som kombinerer lesning av tekster fra gammel- og middelengelsk periode (i oversettelse til moderne engelsk) med en litteraturhistorisk fremstilling og noe sekundærlitteratur relatert til enkelttekster og sjangre. Det legges vekt på å sette tekstene inn i en historisk og kulturhistorisk sammenheng.

Learning outcome

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kjennskap til enkeltverk og sjangre, en oversikt over hovedlinjer i periodens litteraturhistorie, og innsikt i de historiske og kulturhistoriske forutsetninger for utviklingen av engelsk litteratur i tidsrommet frem til ca. 1500.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

Modulen kan tas som første kurs.

Recommended previous knowledge

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Overlapping courses

This course overlaps with ENG2328 – Medieval English Literature, Introduction (discontinued).

Teaching

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en 14 dagers undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studenten deltar aktivt i undervisningen.

Other

Undervises høsten 2004, høsten 2005, høsten 2006

Facts about this course

Credits

10

Teaching

Autumn 2006

Examination

Autumn 2006

Teaching language

English