Dette emnet er nedlagt

FRA2444 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Proust

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i Marcel Prousts forfatterskap, ca. 1200 sider, med vekt på tekstlesning og resepsjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle forfatterskapet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FRA1301 – Fransk litteratur (prosa)

Undervisning

Det gis en dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt over semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskriving.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifiseringsoppgave som består av et skriftlig arbeid på ca. 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Prøveformen er underveisevaluering i form av en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Oppgaven skrives på fransk. Den skal normalt ha et emne knyttet til emnet for kvalifiseringsoppgaven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

fransk