Vil du ta enkeltemne?

Du kan ta enkeltemne utan å gå på eit studieprogram, viss emnet har ledig plass.

Sjå liste over emne med ledige plassar

Du kan søkje på emne med ledige plassar til og med 1. september.

 

Steg 1: Søk om å bli enkeltemnestudent innen 1. august

Du må søkje viss du:

Du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb på at du dekkjer opptakskrava.

Frist for å laste opp dokumentasjon er 1. august.

Vi kan be deg leggje fram originaldokumentasjon. Om du ikkje viser fram originalane på førespurnad, får du avslag på søknaden.

Sjå også falske dokument.

Logg på Søknadsweb

Slik gjer du det i Søknadsweb.

 

Steg 2: Søk på ledige emne fra 23. august kl. 9

Liste over emne med ledige plassar.

  • Frå 23. august kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med ein gong.
  • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga før du loggar inn.

Datamaskinen/mobilen/nettbrettet du bruker må ha Java installert og aktivert.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

  • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2016.
  • Krav om kopiavgifta, kr 50, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho. For emne i realfag og informatikk betaler du kopiavgifta samtidig med semesteravgifta.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

  • Enkeltemne på masternivå
  • Aktiv studierett eller ikkje
  • Privatist