Vil du ta enkeltemne?

Lenke til lista med ledige plassar for våren vert lagt ut her på ettermiddagen 12. januar 2017.

Liste over emne med ledige plassar

Du kan søkje på emne med ledige plassar til og med 1. september.

Du kan søkje om å ta enkeltemne utan å gå på eit studieprogram, viss emnet har ledig plass. 

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Søk om å bli enkeltemnestudent innan 3. januar 2017

Du må søkje viss du:

 

Last opp dokumentasjon

 • Du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb på at du dekkjer alle opptakskrava.
 • Merk at du må laste opp dokumentasjon sjølv om du har søkt opptak til UiO tidlegare.
 • Vi kan be deg leggje fram originaldokumentasjon. Om du ikkje viser fram originalane på førespurnad, får du avslag på søknaden. Sjå også falske dokument.

Frist for å laste opp dokumentasjon er 3. januar 2017

Logg på Søknadsweb

Slik gjer du det i Søknadsweb.

 

Steg 2: Søk på ledige emne frå 13. januar kl. 9

 • Frå 13. januar kl.9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
 • Ledige emne i realfag og informatikk vert tilgjengelege frå 17. januar.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med ein gong.
 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga før du loggar inn.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Fristen er 1. februar 2017.
 • Krav om kopiavgifta, kr 50, blir først synleg tidleg i februar. Da får du e-post om at du må betale ho. For emne i realfag og informatikk betaler du kopiavgifta samtidig med semesteravgifta.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje