print logo
English version of this page

Enkeltemne - emne med ledige plassar

Du kan ta enkeltemne sjølv om du ikkje er tatt opp til eit studieprogram, viss emnet har ledig plass.

Emnetilbodet varierer

Oversikt over emne med ledige plassar for våren 2015 legges ut her 15. januar på ettermiddagen. Vi åpner for registrering fredag 16. januar kl. 9.

Tilgjengelege emne varierer frå semester til semester ut frå kva emne som har ledig plass.

Sjå alle emne ved UiO

Slik blir du enkeltemnestudent

Frist for å søkje om å bli kvalifisert våren 2015 er 9. januar.

Kan eg studere fleire semester?

Får du innvilga plass på eit emne, er du enkeltemnestudent det semesteret. Du kan ta enkeltemne fleire semester, og du kan velje å ta fleire enn eitt emne per semester.

Kan eg bruke emna i ein grad?

Dersom du har teke alle emna som krevst, kan du få ein fritt samansett bachelorgrad.

Nokre emne er berre tilgjengelege for studentar som er tekne opp på eit bachelorprogram. Som enkeltemnestudent kan du ikkje få ein grad der slike emne er obligatoriske.

Kan eg studere masteremne?

Nokre fakultet tilbyr òg masteremne:

Får eg brukarnamn og passord?

Er du ny enkeltemnestudent, får du ei tekstmelding med brukarnamn etter at du har registrert deg og fått innvilga plass på eit emne. Passord set du sjølv.

Kva rettar og plikter har eg?

Som enkeltemnestudent har du mange av dei same rettane og pliktene som programstudentar. Du kan følgje all undervisninga i emne du har fått innvilga plass på, og må delta i obligatoriske aktivitetar dersom emnet har slike. Enkeltemnestudentar tek same eksamen som programstudentane.

 

Kontakt

Spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk:

Spørsmål om dei ulike emna: