4b - Analyse av musikkrelaterte bevegelser

Her skal vi se på noen analyseteknikker for å studere musikkrelaterte bevegelser. Dette inkluderer forskjellen på deskriptive og funksjonelle aspekter ved bevegelsene. Ulike visualiseringsteknikker blir presentert: bevegelsesbilder, bevegelseshistoriebilder og bevegelseskurver. Avslutningsvis ser vi på noen eksempler av ulike typer bevegelsesreportoar.

Tags: musikk, bevegelse, analyse By Alexander Refsum Jensenius
Published Aug. 11, 2010 11:13 AM - Last modified Aug. 11, 2010 11:28 AM