Undervisningen 12. mars blir på møterom 103, ytterst i samme gangen som seminarrommene.

Mar. 10, 2015 3:58 PM

Innleveringsfrist: Tirsdag 24.2 kl.15:00. Lengde: ca. 2 sider à 2300 tegn.

Oppgaven bedømmes med bestått/ikke bestått. Besvarelsen sendes elektronisk til: tanja.orning@imv.uio.no.

 

Besvar ENTEN oppgave 1 ELLER oppgave 2.

 

Oppgave 1.

Diskuter forholdet mellom "analyse" og "kritikk" i Kerman (1980). Diskuter deretter forholdet mellom "absolutt musikk" og "narrative agendaer" i McClary (1993). Hvor godt mener du at deres kritikk av "formalisme" i musikkanalyse på 1900-tallet treffer ideene om kunstverket som organisk enhet på tidlig 1800-tall? 

ELLER

Oppgave 2.

Gjør kort rede for Cooks (1999) fremstilling av forholdet mellom noteanalyse og fremføringsanalyse. Gjør kort rede for Guldbrandsens (2006) fremstilling av det samme temaet. Diskuter til slutt de to fremstillingene opp mot hverandre.

Feb. 11, 2015 12:13 AM