This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Kjernepensum:

Clarke, E. And Cook, N. (eds.) (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. Oxford: Oxford University Press.

Orio, N. (2006). Music Retrieval: A Tutorial and Review. Foundations and Trends in Information Retrieval, Vol. 1, No 1 (November 2006), 1–90 (finnes som nedlastbar pdf-fil). – For de som har tatt Lydanalyse, MUS4831: Müller, M. (2007). Information Retrieval for Music and Motion. Berlin: Springer Verlag, kap. 1-6. (Finnes som e-bok ved UBO.)

Godøy, R. I. (1993). Skisse til instrumentasjonsanalytisk systematikk. Upublisert hefte, nedlastbar pdf-fil.

Chion, M. (1994). Audio-Vision. New York: Columbia University Press.

I tillegg kommer et pensum på ca. 300 sider som velges i samråd med faglærer med henblikk på fokus i semesteroppgaven. Her er noen forslag:

Bregman, A. (1990). Auditory Scene Analysis. Cambridge, Mass.: MIT Press (utvalg)

Cook, N., (1987). A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press (376 s)

Godøy, R. I. (1999). Shapes and Spaces in Musical Thinking. (pdf-fil) (108 s)

Godøy, R. I. and Leman, M. (eds.) (2010). Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. New York: Routledge (utvalgte kapitler).

Leman, M. (2008). Embodied Music Cognition and Mediation Technology. Cambridge, MA: MIT Press.

Moore, A. F. (2003). Analyzing Popular Music. Cambridge: Cambridge University Press (270s)

Sethares, W. A. (2007). Rhythm and Transforms. Berlin, Heidelberg: Springer.

Og denne pensumboka fra MUS4320 anbefales sterkt: Snyder, B. (2000). Music and Memory. Cambridge, Mass.: MIT Press (291s)

Published Dec. 3, 2012 5:58 PM - Last modified Jan. 15, 2013 5:15 PM