Utsatt undervisningsstart

Av praktiske grunner utsettes undervisnigsstart i MUS4831 til onsdag 26. august, dvs. det blir ingen undervisning onsdag 19. august.

Og: Alle deltakere bes (så vidt mulig) å ta med en bærbar datamaskin (Windows eller Macintosh) til undervisningen den 26. august for programvareinnstallering og øvelser i bruk av programvaren.

Published Aug. 14, 2015 9:33 PM