Beskjeder

Published Nov. 5, 2015 10:14 AM

Det blir ekstraundervisning onsdag 18/11/2015 kl. 12:15-14:00 i MUS4831, med hovedfokus på semesteroppgavepresentasjoner.

Published Sep. 2, 2015 9:40 PM

En mulig lyd og en mulig MAX-patch til henholdsvis øvelse 1 og 2 ligger i mappen "Undervisning" på Fronter

Published Sep. 1, 2015 2:08 PM

P.g.a. tekniske problemer med forbindelsen til NTNU blir undervisningen onsdag 2. september i Sem 2 (og ikke i bevegelseslabben)

Published Aug. 27, 2015 10:48 AM

PDF-fil fra forelesningen 26/8 samt lenke til installasjon og lisensiering av MAX ligger på Fronter for MUS4831

Published Aug. 14, 2015 9:33 PM

Av praktiske grunner utsettes undervisnigsstart i MUS4831 til onsdag 26. august, dvs. det blir ingen undervisning onsdag 19. august.

Og: Alle deltakere bes (så vidt mulig) å ta med en bærbar datamaskin (Windows eller Macintosh) til undervisningen den 26. august for programvareinnstallering og øvelser i bruk av programvaren.

Published July 22, 2015 11:21 PM

De som ønsker å ta dette emnet høsten 2015 kan gjerne gå igang med å lese denne pensumboka: Collins, Nick: Introduction to Computer Music, 2010. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-71455-3.