Fronter

This course uses the learning platform Fronter.

Log into Fronter

Lyder til oppgave 1 og 2 samt lenker til installasjon av lisensprogramvare er nå tilgjengelig på Fronter.

Sep. 3, 2016 10:06 AM

Bruk gjerne sommerferien til å bli kjent med gratis-programvare som vi skal bruke i emnet. Du kan finne nærmere opplysninger om programvaren og om pensumtekster i lenken "Pensum/læringskrav"

July 4, 2016 9:09 PM