Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette emnet har feltkurs i juni samt i første halvdel av august. Feltkursene har en avgift.

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesning

Obligatorisk fremmøte på første forelesning.

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. januar til 26. mai)

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 10. januar - 28. februar og 13. mars - 29. mai

Marte Holten Jørgensen

Lab

Birger Skjelbred, Marte Holten Jørgensen

Labgruppe 1

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 30. mai)

Birger Skjelbred, Marte Holten Jørgensen

Labgruppe 2

  • Fredag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 30. mai)

Birger Skjelbred, Marte Holten Jørgensen

Feltkurs

Feltkurs 13. - 22- juni og i perioden 8.- 18. august. Feltkursene har avgift.

Publisert 23. okt. 2007 02:59 - Sist endret 21. jan. 2008 15:03